Dobromir Top 250 SC

Dobromir Top 250 SC

Fungicydy

Producent: Syngenta Polska

Dobromir Top 250 SC to fungicyd. Ma formę koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby. Substancja czynna azoksystrobina należy do FRAC grupa 11.

Kup produkt z dostawą

Kup teraz

Więcej informacji u naszych Ekspertów

Zapytaj o produkt
Opis

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): zboża, ciecierzyca pospolita, groch zwyczajny siewny, soczewica jadalna, soja uprawiane na suche nasiona - 35 dni; rzepak ozimy, por - 21 dni; chmiel - 28 dni; cebula, czosnek, szalotka, kapusta głowiasta, kapusta pekińska, kalafior, groch uprawiany na zielone nasiona, bób, seler korzeniowy, marchew, sałata, rośliny zielarskie -14 dni; ziemniak, fasola szparagowa, fasola wielkokwiatowa, groch zielony cukrowy - 7 dni; papryka, pomidor - 3 dni; plantacje nasienne bobiku, ciecierzycy pospolitej, grochu zwyczajnego pastewnego, grochu zwyczajnego siewnego, lędźwianu siewnego, łubinu, soczewicy jadalnej, soi, wyki, esparcety siewnej, komonicy, koniczyny, lucerny, nostrzyku, seradeli, plantacje traw, trawy ozdobne - nie wymagany.

Substancje aktywne
Azoksystrobina
Stosowanie
Cebula, Fasola szparagowa, Groch siewny, Jęczmień jary, Jęczmień ozimy, Kalafior, Kapusta głowiasta, Marchew, Pomidor gruntowy, Pszenica jara, Pszenica ozima, Pszenżyto ozime, Rzepak ozimy, Sałata, Seler korzeniowy, Ziemniak, Żyto ozime
Dawkowanie

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych, opryskiwaczy ręcznych oraz sprzętem montowanym na sadzarce.

Pszenica ozima, pszenica jara
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania: środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Jęczmień ozimy, jęczmień jary
Rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania: środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Pszenżyto ozime
Septorioza plew, rdza brunatna.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania: środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Żyto ozime
Rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania: środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Rzepak ozimy
Czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, w fazie kwitnienia rzepaku (BBCH 60-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Ziemniak
Rizoktonioza ziemniaka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 - 3,0 l/ha.

Wyższą z zalecanych dawek stosować przy większym zagrożeniu wystąpienia choroby, np. w wyniku częstej uprawy ziemniaków na danym polu.

Termin stosowania: środek stosować do opryskiwania pasowego gleby w trakcie wiosennego wysadzania bulw (BBCH 00), używając zamontowanych na sadzarce urządzeń wyposażonych w dwie dysze opryskujące.

Unikać bezpośredniego opryskiwania bulw, by nie opóźniać kiełkowania i wschodów.

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.

alternarioza ziemniaka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy rozwoju kwiatostanów do fazy dojrzewania owoców i nasion (jagody pierwszego owocostanu brązowieją) (BBCH 51-85).

Liczba zabiegów: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

Cebula, czosnek, szalotka
Mączniak rzekomy cebuli, alternarioza cebuli, szara pleśń (zgnilizna szyjki).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 4 liścia do końca fazy wykształcania cebul na zbiór (widoczne usychanie szczytu cebuli) (BBCH 14-48).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 (z uwzględnieniem zastosowania małoobszarowego).

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-700 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Fasola szparagowa
Antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy kwitnienia do fazy rozwoju strąków (20% strąków osiąga typową długość) (BBCH 60-72).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem zastosowania małoobszarowego).

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 150-800 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Groch uprawiany na zielone nasiona
Askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku rozwoju kwiatostanu do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 200-700 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Kapusta głowiasta, kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania), kalafior
Czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 6. liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główki osiągają typową wielkość i kształt) (BBCH 16-49).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem zastosowania małoobszarowego).

Odstęp między zabiegami: co najmniej 12 dni.

Zalecana ilość wody: 200-700 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Marchew
Alternarioza naci marchwi, mączniak prawdziwy baldaszkowatych.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, fazy 6. liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (korzeń osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 16-49).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-700 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Sałata (uprawa w gruncie)
Mączniak rzekomy sałaty, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy początku rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główka osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 41-49).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 300-1200 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Pomidor (uprawa w gruncie)
Alternarioza pomidora.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy początek rozwoju pędów bocznych do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (owoce osiągają pełną dojrzałość) (BBCH 21-89).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych).

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 400-1200 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Uwaga:
Nie stosować środka w początkowej fazie wzrostu pomidora uprawianego w gruncie (do 4 tygodni po posadzeniu lub do 5 tygodni po siewie) oraz na rośliny mokre lub bezpośrednio po opadach deszczu.

Por
Rdza pora, alternarioza pora
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 6. liścia do końca fazy wzrostu pora (BBCH 16-48).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych).

Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 12 dni.

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Seler korzeniowy
Septorioza selera
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 6 liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (korzeń osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 16-49).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 200-700 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Papryka (uprawa pod osłonami – szklarnie)
Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza papryki.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody).

Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,08-0,1% (80-100 ml środka w 100 litrach wody). Wyższe stężenie stosować w przypadku większego zagrożenia chorobami.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 6 liścia do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (owoce osiągają pełną dojrzałość) (BBCH 16-89).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana dawka cieczy użytkowej: 40-150 l/1000 m2.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Sałata (uprawa pod osłonami)
Szara pleśń, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy sałaty, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody).

Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,08-0,1% (80-100 ml środka w 100 litrach wody).

Wyższe stężenie stosować w przypadku większego zagrożenia chorobami.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 4 liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główka osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 14-49).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana dawka cieczy użytkowej: 30-120 l/ 1000 m2.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Chmiel
Mączniak rzekomy chmielu (zapobieganie infekcjom wtórnym).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od zakończenia fazy rozwoju kwiatostanów (BBCH 55).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 1000-4000 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Cebula, czosnek, szalotka
Rdza pora (na cebuli), zgnilizna twardzikowa, plamistości liści powodowane przez Stemphylium vericarium oraz Cladosporium allii-cepa.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 4 liścia do końca fazy wykształcania cebul na zbiór (widoczne usychanie szczytu cebuli) (BBCH 14-48).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych we wcześniejszej części etykiety).

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-700 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.

Fasola szparagowa
Rdza fasoli
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy rozwiniętego 7. liścia właściwego do fazy rozwoju strąków (20% strąków osiąga typową długość) (BBCH 17-72).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych we wcześniejszej etykiety).

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 150-800 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Kapusta głowiasta, kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania), kalafior
Bielik krzyżowych
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 6. liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główki osiągają typową wielkość i kształt) (BBCH 16-49).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych we wcześniejszej części etykiety).

Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 12 dni.

Zalecana ilość wody: 200-700 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.

Pomidor (uprawa w gruncie)
Mączniak prawdziwy pomidora
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy początek rozwoju pędów bocznych do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (owoce osiągają pełną dojrzałość) (BBCH 21-89).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych we wcześniejszej części etykiety).

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 400-1200 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Por
Fytoftoroza, plamistości liści powodowane przez Stemphylium vericarium oraz Cladosporium alliicepa.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 6. liścia do końca fazy wzrostu pora (BBCH 16-48).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych we wcześniejszej części etykiety).

Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 12 dni.

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Sałata (uprawa w gruncie i pod osłonami)
Rizoktonioza

uprawa w gruncie: maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

uprawa pod osłonami: maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,08-0,1% (80-100 ml środka w 100 litrach wody).

Wyższe stężenie stosować w przypadku większego zagrożenia chorobami.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 4 liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główka osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 14-49).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana dawka cieczy użytkowej:

uprawa w gruncie: 300-1200 l/ha

uprawa pod osłonami: 30-120 l/ 1000 m2

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Fasola wielkokwiatowa, groch zielony cukrowy

Antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza fasoli, askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy rozwiniętego 7. liścia właściwego do fazy rozwoju strąków (20% strąków osiąga typową długość) (BBCH 17-72).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 150-800 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Bób
Askochytoza (zgorzelowa plamistość), plamistość czekoladowa bobu, fuzarioza bobiku, rdza bobu
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od momentu wysunięcia się z liści pierwszych pąków kwiatowych do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 200-700 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Ciecierzyca pospolita, groch zwyczajny siewny, soczewica jadalna, soja uprawiane na suche nasiona
Antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy rozwiniętego 7. liścia właściwego do fazy rozwoju strąków (20% strąków osiąga typową długość) (BBCH 17-72).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Plantacje nasienne bobiku, ciecierzycy pospolitej, grochu zwyczajnego pastewnego, grochu zwyczajnego siewnego, lędźwianu siewnego, łubinu, soczewica jadalnej, soi, wyki, esparcety siewnej, komonicy, koniczyny, lucerny, nostrzyku, seradeli
Antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy rozwiniętego 7. liścia właściwego do fazy rozwoju strąków (20% strąków osiąga typową długość) (BBCH 17-72).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Plantacje nasienne traw, trawy ozdobne
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistości i rdze liści, zgnilizna twardzikowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania: środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Zapytaj Experta

Formularz kontaktowy

* Pola obowiązkowe

Uwaga
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Używamy plików cookies

Ampol-Merol i jego kontrahenci używają cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamowych, statystycznych oraz świadczenia usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce prywatności.