POLITYKA PRYWATNOŚCI
SERWISÓW INTERNETOWYCH AMPOL-MEROL SP. Z O.O.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych osób korzystających z serwisów (dalej Użytkownicy) jest 

AMPOL-MEROL sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie (87-200), ul. Mikołaja z Ryńska 28A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000071601, NIP 8781697424, (dalej AMPOL-MEROL), która od 25 maja 2018 r. dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Polityka Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisów internetowych utrzymywanych przez AMPOL-MEROL Sp. z o.o. lub usług dostępnych za pośrednictwem tych serwisów, w szczególności usług podmiotów z Grupy AMPOL-MEROL.

II. SERWISY

Polityka prywatności dotyczy następujących stron internetowych AMPOL-MEROL:
www.ampol-merol.pl, www.naszenasiona.pl, www.darvitmax.pl, www.vip.ampol-merol.pl, www.demo-farma.pl (dalej Serwisy), prowadzonych przez AMPOL-MEROL, na których została umieszczona.

III. INFORMACJE OGÓLNE

 1. W naszych Serwisach używamy technologii takich jak pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach. Dostęp do informacji o korzystaniu przez Użytkowników z naszych Serwisów mają także podmioty z Grupy AMPOL-MEROL oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy również wykorzystują technologie takie jak pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam, oraz analizowania ruchu na naszych stronach i w Internecie. Zaufani Partnerzy to podmioty z którymi współpracujemy przede wszystkim w zakresie marketingowym. Administrator zapewnia, że będzie dokładać szczególnej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom osobistym, tak aby uczynić korzystanie z Serwisów jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników.
 2. Wyraź zgodę na przechowywanie, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych osobowych, pozostawianych w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 3. Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych Serwisów, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.
 4. Administrator zwraca uwagę Użytkownikom zarejestrowanym, że są oni samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im parametrów dających dostęp do osobistych części Serwisów, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.
 5. W przypadku korzystania za pośrednictwem Serwisów z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się na ryzyko Użytkownika. Do takich sytuacji nie ma bowiem zastosowania niniejsza Polityka Prywatności, a Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się polityką prywatności danego podmiotu.
 6. AMPOL-MEROL daje swoim Użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Większość naszych Serwisów jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre usługi wymagają zapisania się. Zarejestrowanie się do Serwisu jest dobrowolną decyzją Użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swój profil w całości lub w części.

IV. KLAUZULE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISÓW INTERNETOWYCH LUB USŁUG DOSTĘPNYCH ZA ICH POŚREDNICTWEM

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych pogrupowano odpowiednio do tego, z czego korzysta dany użytkownik serwisu internetowego lub usług dostępnych za jego pośrednictwem, tak jak poniżej:

 1. Odwiedzanie i przeglądanie serwisów internetowych.
 2. Założenie i posiadanie konta w serwisach internetowych.
 3. Rejestracja i uczestnictwo w wydarzeniach.
 4. Newslettery.
 5. Zgoda na przetwarzania danych w celach marketingowych lub publikację wizerunku
 6. Dane przetwarzane w związku rekrutacją.
 7. Informacje o prawach przysługujących użytkownikowi.

 1. DANE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z ODWIEDZANIEM SERWISÓW INTERNETOWYCH
 1. Dane: adresy IP, pliki cookies i podobne dane o aktywności lub urządzeniach użytkownika.
 2. Administratorem danych jest AMPOL-MEROL sp. z o.o.  jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług świadczonych przez podmioty z Grupy AMPOL-MEROL lub Zaufanych Partnerów administratora. Dane kontaktowe: ul. Mikołaja z Ryńska 28A, 87-200 Wąbrzeźno; rodo@ampol-merol.pl
 3. Dane przetwarzamy w celach:
  1. umożliwienia wygodnego korzystania z serwisów,
  2. administrowania serwisem i monitorowania nadużyć,
  3. informowania o treściach i usługach podmiotów z Grupy AMPOL-MEROL lub Zaufanych Partnerów administratora, których lista znajduje się tutaj,
  4. udostępniania przestrzeni reklamowej, prowadzenia marketingu, dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników,
  5. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
  6. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich -art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwisy lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem serwisów, na zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
 6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.
 7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz następujące po nim 6 miesięcy), nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

Informacje o prawach przysługujących Użytkownikowi – patrz tutaj - pkt. 7

 1. DANE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z ZAŁOŻENIEM I POSIADANIEM KONTA
  W SERWISACH INTERNETOWYCH
 1. Dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy/instytucji/organizacji, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, miasto, kod pocztowy, województwo, ulica, kraj, dane logowania (e-mail oraz hasło). W przypadku niektórych usług także fotografia. Korzystanie z niektórych usług wymaga założenia konta, a w takim przypadku może wiązać się z przetwarzaniem dodatkowych informacji nt. posiadania gospodarstwa rolnego, struktury i wielkości produkcji w gospodarstwie, prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku, gdy dane usługi dostępne poprzez konto wymagają przetwarzania innych danych niż dane przetwarzane w związku z samym posiadaniem konta jw., zastosowanie do takiego przetwarzania będą miały także informacje z niniejszej Polityki Prywatności na temat przetwarzania w związku z daną usługą.
 2. Administratorami danych (Współadministratorami) są: AMPOL-MEROL sp. z o.o.  jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania
  i wspierania innych usług świadczonych przez podmioty z Grupy AMPOL-MEROL, organizator wydarzeń i dostawca innych usług dostępnych za pośrednictwem tych serwisów. Wspólne dane kontaktowe administratorów: ul. Mikołaja z Ryńska 28A, 87-200 Wąbrzeźno; rodo@ampol-merol.pl
 3. Dane przetwarzamy w celach:
  1. umożliwienia wygodnego korzystania z serwisów oraz usług dostępnych za ich pośrednictwem w szczególności z wykorzystaniem jednolitej platformy internetowej (bez konieczności odrębnych danych logowania/logowań, ponownego zapisu danych przy korzystaniu z różnych usług),
  2. weryfikacji tożsamości użytkownika na potrzeby monitorowania nadużyć lub weryfikacji uprawnień do otrzymywania określonych treści lub usług,
  3. informowania o treściach i usługach podmiotów z Grupy AMPOL-MEROL lub partnerów administratora, których lista znajduje się  tutaj,
  4. prowadzenia marketingu, dopasowania treści i reklam do specjalności, branż lub zainteresowań użytkowników,
  5. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
  6. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich -art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku niektórych usług, danych lub rodzajów przetwarzania, użytkownik jest proszony odrębnie o potwierdzenie wyrażenia zgody. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą -art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwisy lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, w tym nieodpłatnie, na zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam, na zapewnieniu użytkownikom jednolitej platformy internetowej z dostępem do wielu usług.
 6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.
 7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz następujące po nim 6 miesięcy), nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

Informacje o prawach przysługujących Użytkownikowi – patrz tutaj - pkt. 7

 1. DANE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z REJESTRACJĄ LUB UCZESTNICTWEM
  W WYDARZENIACH
 1. Dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, nazwa firmy/instytucji/stanowisko, kraj, kod pocztowy, miasto, województwo, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, dane logowania (adres e-mail oraz hasło).
 2. Administratorami danych (Współadministratorami) są: AMPOL-MEROL sp. z o.o.  jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania
  i wspierania innych usług świadczonych przez podmioty Grupy AMPOL-MEROL, organizator wydarzeń i dostawca innych usług dostępnych za pośrednictwem tych serwisów. Wspólne dane kontaktowe administratorów: ul. Mikołaja z Ryńska 28A, 87-200 Wąbrzeźno; rodo@ampol-merol.pl.
 3. Dane przetwarzane będą w celach:
  1. rejestracji na wydarzenie oraz założenia indywidualnego konta w systemie rejestracyjnym, które będzie umożliwiać zmianę danych uczestnika i dostęp do innych usług świadczonych przez podmioty Grupy AMPOL-MEROL,
  2. weryfikacji tożsamości podczas wejścia na teren obiektów, w których odbywać się będzie wydarzenie, wydruk i wydanie odpowiedniego identyfikatora,
  3. dodatkowej weryfikacji tożsamości podczas wejścia na wydarzenia lub do stref z ograniczonym dostępem,
  4. pośredniczenia w rezerwacji miejsca noclegowego i jej rozliczeniu,
  5. marketingu usług i komunikowania się przez podmioty Grupy AMPOL-MEROL
   z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS-y),
  6. udostępnienia danych organizatorom, partnerom i sponsorom wydarzenia w celu umożliwienia im komunikowania się z uczestnikiem lub marketingu ich usług – w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefony, SMS-y); dane odbiorców danych jw. będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach wydarzenia lub w materiałach informacyjnych.
  7. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
  8. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich -art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (cel z lit. c ppkt. iv. oraz ppkt. viii.) -art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności wydarzeń i liczby ich uczestników, dostarczeniu im możliwości komunikowania się pomiędzy sobą, dostarczeniu sponsorom i partnerom informacji o uczestnikach wydarzenia, w tym umożliwieniu szerokiemu kręgowi osób nieodpłatnego uczestnictwa w wydarzeniu, informacji o usługach innych podmiotów z Grupy AMPOL-MEROL lub partnerów i sponsorów, zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
 6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo, podmiotom z Grupy AMPOL-MEROL lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. organizatorom, partnerom i sponsorom wydarzenia; listy takich odbiorców danych będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach wydarzenia lub w materiałach informacyjnych.
 7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz następujące po nim 6 miesięcy), nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

Informacje o prawach przysługujących Użytkownikowi – patrz tutaj - pkt. 7

 1. DANE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z ZAMÓWIENIEM NEWSLETTERA
 1. Dane: w związku z zamówieniem newslettera przetwarzany może być wyłącznie adres email (jeśli użytkownik nie poda innych danych).
 2. Administratorami danych (Współadministratorami) są: AMPOL-MEROL sp. z o.o.  jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług świadczonych przez podmioty z Grupy AMPOL-MEROL, organizator wydarzeń i dostawca innych usług dostępnych za pośrednictwem tych serwisów. Wspólne dane kontaktowe administratorów: ul. Mikołaja z Ryńska 28A, 87-200 Wąbrzeźno; rodo@ampol-merol.pl.
 3. Dane przetwarzane będą w celach:
  1. przesłania zamówionego newslettera; weryfikacji uprawnień do otrzymywania określonych treści lub usług,
  2. przekazywania innych informacji dotyczących branży rolnej,
  3. marketingu towarów i usług oraz komunikowania się przez podmioty Grupy AMPOL-MEROL z korzystającymi z newslettera,
  4. dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników,
  5. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
  6. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (cel z lit. c ppkt. i. oraz v.) -art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich -art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności
  i atrakcyjności newsletterów i innych serwisów informacyjnych Grupy AMPOL-MEROL, zwiększeniu ilości zamawianych newsletterów, zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
 6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo, podmiotom z Grupy AMPOL-MEROL lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.
 7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz następujące po nim 6 miesięcy), nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

Informacje o prawach przysługujących Użytkownikowi – patrz tutaj - pkt. 7

 • DANE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z UZYSKANIEM ZGODY NA PRZETWARZANIA DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH LUB PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

W związku z wyrażoną przez Państwa zgodą na przetwarzanie danych do celów marketingowych (promocja towarów i usług) lub publikacji wizerunku w tym celu, informuję, że:

 1. Dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, nazwa firmy/instytucji/stanowisko, kraj, kod pocztowy, miasto, województwo, telefon stacjonarny, telefon komórkowy.
 2. Administratorami danych (Współadministratorami) są: AMPOL-MEROL sp. z o.o.  jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług świadczonych przez podmioty Grupy AMPOL-MEROL, organizator wydarzeń i dostawca innych usług dostępnych za pośrednictwem tych serwisów. Wspólne dane kontaktowe administratorów:
  ul. Mikołaja z Ryńska 28A, 87-200 Wąbrzeźno; rodo@ampol-merol.pl.
 3. Dane przetwarzane będą w celach
  1. w celu oferowania Państwu produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania,
  2. w celu oferowania Państwu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania,
 4. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda -art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane przetwarzane będą do czasu jej odwołania.
 5. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo, lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.

Wyrażanie zgody jest dobrowolne.

Informacje o prawach przysługujących Użytkownikowi – patrz tutaj - pkt. 7

 • DANE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU REKRUTACJĄ – DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE.

W związku z przesłaną przez Państwa aplikacją dotyczącą chęci podjęcia zatrudnienia informuję, że:

 1. Dane: imię i nazwisko, imiona rodziców, adres e-mail, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, telefon stacjonarny, telefon komórkowy. Administratorem danych jest: AMPOL-MEROL sp. z o.o. Dane kontaktowe: ul. Mikołaja z Ryńska 28A, 87-200 Wąbrzeźno; rodo@ampol-merol.pl.
 2. Państwa dane będą przechowywane i przetwarzane przez AMPOL-MEROL sp. z o.o. przez 2 lata od momentu wyrażenia zgody na ich przetwarzanie lub aktualizacji danych osobowych albo do momentu odwołania przez Państwa zgody.

 1. Będą Państwo otrzymywać oferty pracy dostosowane do Państwa profilu zawodowego na podstawie ręcznego i/lub zautomatyzowanego procesu wyboru cech osób potencjalnie zainteresowanych daną ofertą pracy (tzw. Profilowanie).
 2. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub  Jest to konieczne do realizacji umowy, ponieważ są Państwo jej stroną lub jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie (tzn. chcą Państwo wziąć udział w procesie rekrutacyjnym) - art. 221 Kodeksu Pracy i art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów podmiotom z Grupy AMPOL-MEROL realizującym kompleksową obsługę kadrowo-płacową na podstawie umowy powierzenia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak pracodawca ma prawo ich żądania na podstawie art. 221 Kodeksu Pracy. W związku z tym ich nieprzekazanie spowoduje niemożność prowadzenia postępowania rekrutacyjnego.  

Informacje o prawach przysługujących Użytkownikowi – patrz tutaj - pkt. 7

 • INFORMACJE O PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi (osobie, której dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Państwa zgody mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych w serwisach lub w związku z usługami dostępnymi za ich pośrednictwem można się kontaktować z administratorami danych pod adresem rodo@ampol-merol.pl.

V. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez AMPOL-MEROL poprzez opublikowanie nowej wersji w Serwisach. Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

VI. KONTAKT

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Polityki Prywatności powinny być kierowane na adres e-mail
rodo@ampol-merol.pl lub listownie na adres: AMPOL-MEROL sp. z o.o., ul. Mikołaja z Ryńska 28A 87-200 Wąbrzeźno, z dopiskiem „Polityka Prywatności”.

Używamy plików cookies

Ampol-Merol i jego kontrahenci używają cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamowych, statystycznych oraz świadczenia usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce prywatności.