Inazuma 130 WG

Inazuma 130 WG

Insektycydy

Producent: Sumi Agro Poland

Inazuma 130 WG to insektycyd o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących. m.in. w uprawie pszenicy ozimej i rzepaku ozimego, tytoniu, lnu włóknistego, lnu oleistego, śliwy, pomidorów, oberżyny, wierzby energetycznej, ślazowca pensylwańskiego i miskanta olbrzymiego. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

Kup produkt z dostawą

Kup teraz

Więcej informacji u naszych Ekspertów

Zapytaj o produkt
Opis

Inazuma 130 WG ma formę granul do sporządzania zawiesiny wodnej. Środek zawiera dwie substancje czynne o różnym mechanizmie działania: acetamipryd (wg IRAC grupa 4A – substancje działające na układ nerwowy owada – insektycydy współdziałające z nikotynowymi receptorami acetylocholiny) i lambda-cyhalotrynę (wg IRAC grupa 3A – substancje działające na układ nerwowy owada – modulatory kanałów sodowych).

Oprócz plantacji pszenicy ozimej i rzepaku ozimego jęczmienia jarego, kukurydzy, Inazuma 130 WG może być używana w zastosowaniach małoobszarowych i uprawach następujących roślin: tytoniu, lnu włóknistego, lnu oleistego, śliwy, pomidorów, oberżyny, wierzby energetycznej, ślazowca pensylwańskiego i miskanta olbrzymiego. Inazuma 130 WG zwalcza takie insekty jak: mszyce, tantniś krzyżowiaczek, pchełka rzepakowa, śmietka kapuściana, mączliki, gnatarz rzepakowiec, miniarka kapuścianka, chowacz galasówek, rolnice, chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, słodyszek rzepakowy, chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik, wciornastek tytoniowiec, pchełka lnowa, pchełka lnowa długostopka, wciornastek kalarepowiec, wciornastek lnowiec, owocnice śliwowe (żółtoroga i jasna), mączlik szklarniowy, wciornastek zachodni, miniarki, czerwce, zmieniki, jątrewka pospolita, niekraślanka wierzbówka, krytoryjek olchowiec czy łokaś garbatek.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych lub opryskiwaczy ręcznych. Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): rzepak ozimy, len oleisty – 28 dni; śliwa, pomidor, oberżyna - 14 dni, pszenica ozima, tytoń, wierzba energetyczna, ślazowiec, miskant olbrzymi, len włóknisty, rośliny ozdobne – nie dotyczy.

Substancje aktywne
Acetamipryd, Lambda-cyhalotryna
Stosowanie
Drzewa i krzewy owocowe, Pomidor gruntowy, Pszenica ozima, Rzepak ozimy, Tytoń
Dawkowanie

Pszenica ozima

Mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha
Termin stosowania: Środek stosować po zaobserwowaniu szkodników, jesienią od fazy 3-go liścia do fazy 9-tego liścia lub więcej (BBCH 13-19).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rzepak ozimy

Tantniś krzyżowiaczek, pchełka rzepakowa, śmietka kapuściana, mszyce, mączliki, gnatarz rzepakowiec, miniarka kapuścianka, chowacz galasówek, rolnice

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,30 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25-0,30 kg/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację i do zwalczania miniarki kapuścianej.
Termin stosowania: Środek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13-19). W przypadku zwalczania śmietki kapuścianej zabieg wykonać w momencie nalotu muchówek
na plantację. W przypadku zwalczania rolnic zabieg wykonać w godzinach wieczornych lub nocnych.
Liczba zabiegów: 1

Szkodniki łodygowe: chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,20 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16-0,20 kg/ha
Termin stosowania: Środek zastosować przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją, wiosną od fazy początku wydłużania pędu (rozeta) do fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (pąkowania) (BBCH 30-50). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.
Liczba zabiegów: 1

Słodyszek rzepakowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,20 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16-0,20 kg/ha
Termin stosowania: Środek zastosować w momencie nalotu szkodnika na plantację, zgodnie z sygnalizacją, od fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (pąkowania) do fazy żółtego pąka (BBCH 50-59). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na
plantację.
Liczba zabiegów: 1

Szkodniki łuszczynowe: chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,20 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16-0,20 kg/ha
Termin stosowania: Środek zastosować w momencie nalotu szkodników przed złożeniem jaj, zgodnie z sygnalizacją, od fazy pełni kwitnienia, do końcowej fazy kwitnienia, gdy większość płatków opada (BBCH 65-67). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg wiosną).

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Tytoń

Wciornastek tytoniowiec, mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Termin stosowania: środek stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy, gdy 50% nasion dojrzało (BBCH 11-85).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200-750 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Len włóknisty, len oleisty

Pchełka lnowa, pchełka lnowa długostopka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Termin stosowania: środek stosować od fazy gdy liścienie są już całkowicie rozwinięte do końca fazy 2 liści właściwych (BBCH 10-12).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Wciornastek kalarepowiec, wciornastek lnowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Termin stosowania: środek stosować, gdy pęd osiągnie 50 % - 60 % długości (BBCH 35-36).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie lnu: 2

Śliwa

Mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Termin stosowania: środek stosować po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc od początku rozwoju liści do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).
Liczba zabiegów: 1

Owocnice śliwowe (żółtoroga i jasna)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Termin stosowania: środek stosować w fazie kwitnienia śliw (BBCH 61-69).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie śliwy: 1

Pomidor, oberżyna

Wciornastek tytoniowiec, zmieniki

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy trzeciego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 13-69).
Liczba zabiegów: 1

Mszyce

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy trzeciego liścia do
fazy dojrzewania owoców i nasion (50% owoców uzyskuje typową barwę) (BBCH 13-85).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie pomidora, oberżyny: 1
Rośliny ozdobne uprawiane w gruncie i pod osłonami

Mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni, miniarki, mszyce, czerwce, zmieniki

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,04% tj. 4 g środka w 10 litrach wody.
Termin stosowania: środek stosować niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej (BBCH 11-89).
Zalecana ilość wody w uprawie roślin ozdobnych przy użyciu opryskiwaczy ręcznych: 300-2000 l/ha (3-20 l/100 m2).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Wierzba energetyczna

Jątrewka pospolita, niekraślanka wierzbówka, krytoryjek olchowiec, mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy pierwszego liścia właściwego do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).
Pierwszy zabieg przeprowadzić najlepiej w II dekadzie kwietnia, drugi zabieg w maju.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Ślazowiec pensylwański

Mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Termin stosowania: opryskiwać w trakcie pojawiania się pierwszych kolonii mszyc, od fazy pierwszego liścia właściwego do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69). W razie potrzeby zabieg powtórzyć.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Miskant olbrzymi

Łokaś garbatek

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Termin stosowania: środek stosować wiosną po zaobserwowaniu pierwszych objawów żerowania szkodnika (postrzępione liście), od fazy pierwszego liścia właściwego do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).
Ze względu na biologię szkodnika zabieg należy wykonać po zmroku w trakcie żerowania larw i owadów dorosłych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Zapytaj Experta

Formularz kontaktowy

* Pola obowiązkowe

Uwaga
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Używamy plików cookies

Ampol-Merol i jego kontrahenci używają cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamowych, statystycznych oraz świadczenia usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce prywatności.