Insektycydy

Karate Zeon 050 CS

Producent: Syngenta Polska

Kup w sklepie

Kup produkt z dostawą

Kup teraz

Więcej informacji u naszych Ekspertów

Zapytaj o produkt
Substancje aktywne:

Lambda-cyhalotryna

Stosowanie:

Burak cukrowy, Cebula, Jabłoń, Jęczmień jary, Kapusta głowiasta, Kukurydza, Pszenica ozima, Rzepak ozimy, Ziemniak

Dawka:

Ziemniak

Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12-0,16 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.

Mszyce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16-0,2 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10-14 dni.
Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.
Zalecane opryskiwane: średniokropliste.

Rzepak ozimy

Chowacz brukwiaczek

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha.
Termin stosowania: opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
Słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego)
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha.
Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją.

Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125-0,15 l/ha.
Termin stosowania: w zależności od terminu pojawu szkodnika zabieg wykonać w okresie od fazy gdy widoczne są na głównym kwiatostanie nadal zamknięte pojedyncze pąki kwiatowe do końca fazy kwitnienia (BBCH 55-69).

Pchełka rzepakowa, pchełki ziemne

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12-0,15 l/ha.
Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją w okresie formowania i rozwoju rozety liściowej (BBCH 10-14), po zauważeniu pierwszych uszkodzeń powodowanych przez pchełki.

Gnatarz rzepakowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12-0,15 l/ha.
Termin stosowania: w okresie formowania i rozwoju rozety liściowej (BBCH 10-14), natychmiast po wystąpieniu młodych larw, gdy średnia liczebność wynosi 1 larwa na 1 roślinie.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10-14 dni.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwane: średniokropliste.

Pszenica ozima, jęczmień jary

Skrzypionki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075-0,1 l/ha
Termin stosowania: stosować od początku wylęgania się larw.

Mszyce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075-0,1 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna.
Mszyce (wektory chorób wirusowych we wczesnej fazie rozwoju zbóż)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075-0,1 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać na: zbożu ozimym – jesienią, zbożu jarym - wiosną po pojawieniu się pierwszych mszyc.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10-14 dni.
Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.
Zalecane opryskiwane: średniokropliste.

Kukurydza

Omacnica prosowianka

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać w okresie wiechowania kukurydzy po wystąpieniu szkodnika.

Mszyce

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha
Termin stosowania: Opryskiwać w okresie masowego nalotu mszyc uskrzydlonych na rośliny.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10-14 dni.
Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Burak cukrowy

Szarek komośnik (średni poziom zwalczania)

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika do fazy BBCH39. W celu uzyskania największej skuteczności zaleca się stosowanie środka w momencie zaobserwowania aktywnych chrząszczy, gdy temperatura powietrza nie przekracza 18°C.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: 250-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 .

ROŚLINY SADOWNICZE

Jabłoń

Mszyca jabłoniowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,2 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. W sadach towarowych ograniczyć stosowanie środka do jednego zabiegu w sezonie wegetacyjnym. Dalsze niezbędne zabiegi wykonać stosując środki z innych grup chemicznych
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ROŚLINY WARZYWNE W GRUNCIE

Cebula

Wciornastek tytoniowiec

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników.

Śmietka cebulanka

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonać w okresie nalotu muchówek, to jest na początek kwitnienia bzu lilaka.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10-14 dni.
Zalecana ilość wody: 400-500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Kapusta głowiasta

Gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha.
Termin stosowania: opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.

Mszyca kapuściana

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha.
Termin stosowania: opryskiwać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.

Śmietka kapuściana

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać w początkowym okresie kwitnienia kasztanowca.

Wciornastek tytoniowiec

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha.
Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu szkodnika.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 500-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Aronia

Mszyce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,2 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, od fazy gdy pierwszy liść aronii jest rozwinięty do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69)

Omacnica jarzębianka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,2 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać wiosną po pojawieniu się szkodnika (gdy szkodnik żeruje w kwiatostanach).

Zwójka różóweczka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,2 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać wiosną (zazwyczaj koniec kwietnia, początek maja), po pojawieniu się gąsienic.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Chmiel

Pchełka chmielowa, zwójka lilianeczka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika z chwilą widocznych pierwszych uszkodzeń, do 50 cm wysokości roślin chmielu.
Opryskiwać rzędy roślin lub pojedyncze rośliny.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 300-500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Len zwyczajny (uprawa przeznaczona wyłącznie dla przemysłu włókienniczego)

Pchełki – pchełka lnowa, długostopka lnowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać w okresie wschodów (BBCH 11-14), po wystąpieniu
szkodnika.

Wciornastki – wciornastek lnowiec, wciornastek kalarepowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać od początku fazy wydłużania się pędu głównego do początku kwitnienia (BBCH 30-61).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10-14 dni.
Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Konopie siewne (uprawa przeznaczona wyłącznie dla przemysłu włókienniczego)

Pchełka chmielowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać w okresie wschodów (BBCH 11-14), po wystąpieniu szkodnika.

Omacnica prosowianka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania: stosować w okresie wylęgu larw omacnicy wg sygnalizacji (czerwiec).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10-14 dni.
Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Kukurydza cukrowa

Omacnica prosowianka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać w od początku ukazania się wiechy do fazy gdy
widoczny jest wierzchołek wiechy (BBCH 51-53), po wystąpieniu szkodnika.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Zwalczane agrofagi:

Karate Zeon 050 CS to insektycyd o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących m.in. w uprawie ziemniaka, rzepaku ozimego, pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, kukurydzy, kukurydzy cukrowej, buraka cukrowego, cebuli, kapusty głowiastej, aronii, chmielu, lnu zwyczajnego (uprawa przeznaczona wyłącznie dla przemysłu włókienniczego) oraz konopi siewnych (uprawa przeznaczona wyłącznie dla przemysłu włókienniczego). Na roślinie działa powierzchniowo.

Karate Zeon 050 CS ma formę zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą (CS). Zawiera substancję czynną: lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/l (4,81%).

Oprócz plantacji ziemniaka, rzepaku ozimego, pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, kukurydzy, , buraka cukrowego, jabłoni, cebuli, kapusty głowiastej, Karate Zeon 050 CS można używać w zastosowaniach małoobszarowych i uprawach następujących roślin: kukurydza cukrowa. aronia, chmiel, len zwyczajny (uprawa przeznaczona wyłącznie dla przemysłu włókienniczego) oraz konopie siewne (uprawa przeznaczona wyłącznie dla przemysłu włókienniczego). Karate Zeon 050 CS zwalcza takie insekty jak: larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej, mszyce, chowacz brukwiaczek, chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik, pchełka rzepakowa, pchełki ziemne, gnatarz rzepakowiec, skrzypionki, omacnica prosowianka, szarek komośnik, mszyca jabłoniowa, wciornastek tytoniowiec, śmietka cebulanka, gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika i tantnisia krzyżowiaczka, mszyca kapuściana, śmietka kapuściana, wciornastek tytoniowiec, omacnica jarzębianka, zwójka różóweczka, pchełka chmielowa, zwójka lilianeczka, pchełka lnowa, długostopka lnowa, wciornastek lnowiec, wciornastek kalarepowiec i omacnica prosowianka.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych lub opryskiwaczy ręcznych. Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): rzepak ozimy, pszenica ozima, jęczmień jary - 28 dni, chmiel, burak cukrowy - 14 dni, ziemniak, kukurydza, kukurydza cukrowa, aronia, jabłoń, cebula, kapusta głowiasta - 7 dni, len zwyczajny i konopie siewne – nie dotyczy (uprawy przeznaczone wyłącznie dla przemysłu włókienniczego).

Uwaga
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Do pobrania

Używamy plików cookies

Ampol-Merol i jego kontrahenci używają cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamowych, statystycznych oraz świadczenia usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce prywatności.