Herbicydy

Roundup Flex 480

Producent: Bayer Crop Science

Więcej informacji u naszych Ekspertów

Zapytaj o produkt
Substancje aktywne:

Glifosat

Stosowanie:

Bobik, Cebula, Groch siewny, Jabłoń, Kukurydza, Łubin, Porzeczka, Pszenica ozima, Rzepak ozimy

Dawka:

A. WIOSNĄ PRZED SIEWEM LUB SADZENIEM ROŚLIN, W CELU ZWALCZANIA PERZU WŁAŚCIWEGO I INNYCH CHWASTÓW

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania środka: W momencie zabiegu perz powinien znajdować się w fazie intensywnego wzrostu, mieć w pełni rozwinięte 3-4 liście i wysokość co najmniej 10 cm. Chwasty roczne powinny znajdować się w fazie intensywnego wzrostu. Chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić co najmniej dwa liście właściwe.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA:
W celu uzyskania wysokiej skuteczności zwalczania perzu, wiosną nie wykonywać uprawy roli lub ograniczyć ją do włókowania.

B. WIOSNĄ PO SIEWIE A PRZED WSCHODAMI ROŚLINY UPRAWNEJ W CELU ZWALCZENIA WSCHODZĄCYCH CHWASTÓW

Kukurydza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,25 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania środka: Opryskiwać po siewie kukurydzy na wschodzące chwasty, ale nie później niż 3 dni przed wschodami kukurydzy (BBCH 00).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:
1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych.
2. Nasiona kukurydzy wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.
3. Zalecana dawka odnosi się do zwalczania siewek wschodzących chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.

Cebula (z siewu)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,125-1,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania środka: Opryskiwać po siewie cebuli na wschodzące chwasty, ale nie później niż 2-3 dni przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:
1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.
2. Nasiona cebuli wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.

C. ZWALCZANIE CHWASTÓW UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH ZBIÓR

C.1 Pola uprawne przed zbiorem zbóż

Pszenica ozima

Uwaga:
Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i w miejscach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór.
Termin stosowania środka: W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.
W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zabieg wykonać na 7 dni przed przewidywanym zbiorem.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-3 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

C.2. Pola uprawne przed zbiorem rzepaku ozimego

Rzepak ozimy

Uwaga:
Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i w miejscach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór.
Termin stosowania środka: W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.
W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zabieg wykonać na 7 dni przed przewidywanym zbiorem.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-3 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:
1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem.
2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.
3. Słomy pszenicy ozimej nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.
4. Środka nie stosować:

  • w zbożach z wsiewkami roślin motylkowych,
  • w zbożach przeznaczonych na materiał siewny,
  • na plantacjach nasiennych rzepaku ozimego.

D. DESYKACJA

D.1. Pszenica ozima

Uwaga:

Dopuszcza się zastosowanie na plantacji zbóż lub jej części wyłącznie w sytuacji gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągniecie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości zbóż do zbioru.
Termin stosowania środka: W celu przyspieszenia zbioru środek stosować w fazie dojrzałości woskowej, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30% (BBCH 83-89).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-3 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

D.2. Rzepak ozimy

UWAGA:

Dopuszcza się zastosowanie na plantacji rzepaku lub jej części gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości rzepaku do zbioru.
Termin stosowania środka: W celu przyspieszenia zbioru środek stosować gdy wilgotność nasion (mierzona wilgotnościomierzem) wynosi około 30% (BBCH 80-89).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-3 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:
1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem.
2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.
3. Słomy pszenicy ozimej nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.
4. Środka nie stosować:

  • w zbożach z wsiewkami roślin motylkowych,
  • w zbożach przeznaczonych na materiał siewny,
  • na plantacjach nasiennych rzepaku ozimego.

E. ŚCIERNISKA - PO ZBIORZE PSZENICY OZIMEJ, JĘCZMIENIA OZIMEGO I RZEPAKU OZIMEGO, PRZED ROZPOCZĘCIEM UPRAW POŻNIWNYCH W CELU ZWALCZANIA PERZU WŁAŚCIWEGO I INNYCH CHWASTÓW

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-3 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania środka: Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

F. ROŚLINY SADOWNICZE

Jabłoń

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25-4,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania środka: Środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwagi:
1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.
3. Środek można stosować miejscowo używając opryskiwaczy plecakowych stosując ciecz użytkową o stężeniu 2-4% (200-400 ml środka w 10 litrach wody).

Czarna porzeczka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,5 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,25-4,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania środka: Środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwagi:
1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.
3. Środek można stosować miejscowo używając opryskiwaczy plecakowych stosując ciecz użytkową o stężeniu 2 -4% (200-400 ml środka w 10 litrach wody).

G. LIKWIDACJA UGORÓW I ODŁOGÓW

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,75 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25-3,75 l/ha.
Dawkę środka dostosować do nasilenia i gatunków występujących chwastów.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania środka: wiosną - w okresie intensywnego wzrostu roślin do fazy kwitnienia lub jesienią - w przypadku konieczności przeprowadzenia jesiennych prac uprawowych i siewów, na intensywnie rosnące chwasty poza okresem ich kwitnienia.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

H. UŻYTKI ZIELONE – ŁĄKI (rekultywacja)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,5 l/ha
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,25- 4,5 l/ha
Dawkę środka dostosować do nasilenia i gatunków występujących chwastów
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania środka: Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu chwastów przez cały okres wegetacji.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

I. PRZYGOTOWANIE GLEBY POD SZKÓŁKI I UPRAWY LEŚNE

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0-4,5 l/ha.
Dawka preparatu zależna od uciążliwości występowania chwastów.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania środka: Zabieg można stosować od wiosny do jesieni na intensywnie rosnące chwasty.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

J. SZKÓŁKI LEŚNE – 2-letnia uprawa sosny

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,75 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,25-3,75 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania środka: Środek stosować w okresie sierpnia–września.
Zabieg wykonać stosując całkowitą osłonę sadzonek. Zabieg bez osłon można wykonać w sadzonkach o zdrewniałej korze do wysokości 50 cm, tak aby środek nie osiadał na zielonych częściach uprawianych roślin. Zabieg wykonywać podczas bezdeszczowej, najlepiej słonecznej pogody, gdy temperatura powietrza wynosi powyżej 10°C.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

A. ZWALCZANIE CHWASTÓW UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH ZBIÓR

Uwaga:
Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i w miejscach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór.

ROŚLINY STRĄCZKOWE (ŁUBIN BIAŁY, ŁUBIN ŻÓŁTY, ŁUBIN WĄSKOLISTNY, BOBIK, PELUSZKA, GROCH UPRAWIANY NA SUCHE NASIONA, FASOLA UPRAWIANA NA SUCHE NASIONA)

Termin stosowania środka: W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zabieg wykonać na 7 dni przed przewidywanym zbiorem (BBCH 83-89), gdy wilgotność nasion osiąga 20-30 %. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 3,0 l/ha.
Dawkę środka dobrać w zależności od gatunku dominujących chwastów.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

B. DESYKACJA

Uwaga:
Dopuszcza się zastosowanie na plantacji roślin strączkowych (łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny, bobik, peluszka, groch uprawiany na suche nasiona, fasola uprawiana na suche nasiona) lub jej części wyłącznie w sytuacji gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągniecie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości do zbioru.
Termin stosowania środka: W celu osiągnięcia właściwego efektu zabieg wykonać na 7 dni przed przewidywanym zbiorem (BBCH 83 – 89), gdy wilgotność nasion osiąga 20-30 %.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-3,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UPRAWY SADOWNICZE

Orzech laskowy, orzech włoski

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25-4,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania:
Środek stosować do rozpoczęcia kształtowania się części jadalnej orzecha, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występowania chwastów.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwagi:
1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.
3. Środek można stosować miejscowo używając opryskiwaczy plecakowych stosując ciecz
użytkową o stężeniu 2-4% (200-400 ml środka w 10 litrach wody).

Zwalczane agrofagi:

Roundup Flex 480 jest herbicydem stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) wiosną m.in. na polach przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych, wiosną po siewie, a przed wschodami kukurydzy, cebuli, przed zbiorem pszenicy ozimej, rzepaku ozimego, łubinu białego, łubinu żółtego, łubinu wąskolistnego, bobiku, peluszki, grochu uprawianego na suche nasiona oraz fasoli uprawianej na suche nasiona, na ścierniskach i w uprawie jabłoni.

Roundup Flex 480 ma postać koncentratu do sporządzania roztworu wodnego. Zawiera substancję czynną: glifosat (związek z grupy aminofosfonianów w formie soli potasowej) - 480 g/l (35,75%).

Roundup Flex 480 jest herbicydem dolistnym o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całejr oślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując zahamowanie wzrostu irozwoju w ciągu 1 doby, a następnie ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie iwiędnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienieprzyspieszają działanie środka.

Środek stosuje się przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i opryskiwaczy ręcznych. Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): pszenica ozima, rzepak ozimy, peluszka, groch uprawiany na suche nasiona, fasola uprawiana nasuche nasiona, – 7 dni;orzech laskowy, orzech włoski, łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny, bobik, jabłoń, porzeczka czarna, kukurydza, cebula, użytki zielone (łąki), przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych, ściernisko, leśne szkółki sosny, ugory i odłogi, przygotowania gleby pod szkółki i uprawy leśne - nie dotyczy.

Roundup Flex 480 niszczy takie chwasty jak:

dawka 1,125-1,5 l/ha*: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, rdest plamisty, tasznik pospolity, tobołki polne;

dawka 1,5-2,25 l/ha: tobołki polne, wilczomlecz obrotny;

dawka 2,25-3,0 l/ha: maruna bezwonna, perz właściwy, przetacznik perski, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, samosiewy jęczmienia, starzec zwyczajny, wiechlina roczna;

dawka 3,0-4,5 l/ha: bodziszek drobny, fiołek polny, jasnota purpurowa, krwawnik pospolity, mniszek pospolity, ostrożeń polny, powój polny, przytulia właściwa, przytulia pospolita, rdest ptasi, wyczyniec łąkowy, wiechlina łąkowa, wierzbownica gruczołowata, wrotycz pospolity;

dawka 2,25-4,5 l/ha - leśne szkółki oraz przygotowanie gleby pod szkółki i uprawy leśne: borówka czarna, dąb szypułkowy, grab pospolity, gwiazdnica pospolita, jeżyna fałdowana, konwalia majowa, konwalijka dwulistna, kosmatka owłosiona, malina właściwa, orlica pospolita, poziewnik szorstki, przetacznik leśny, siódmaczek leśny, starzec leśny, trzcinnik piaskowy.

*Dotyczy chwastów w fazie siewki.

Uwaga
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Do pobrania

Używamy plików cookies

Ampol-Merol i jego kontrahenci używają cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamowych, statystycznych oraz świadczenia usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce prywatności.