Wczesnowiosenne zabiegi w rzepaku

mgr inż. Jakub Kopeć

Doradca Agrotechniczny

Jedną z najbardziej powszechnych roślin uprawianych w Polsce jest rzepak ozimy. Wymaga on dość żyznych gleb o wysokim poziomie próchnicy oraz odpowiednim pH 6-7. Rzepak jest ważnym elementem w każdym płodozmianie. Wprowadza po sobie do gleby bardzo dużo cennych składników mineralnych w postaci resztek pożniwnych. Znakomicie wpisuje się w płodozmiany zbożowe.

Ciepłolubny rzepak

Rzepak jest rośliną, która lubi ciepło, światło i przestrzeń. Zatem jej procesy życiowe w dużym stopniu uwarunkowane są wyższymi dodatnimi temperaturami. Poniższe zdjęcie przedstawia przykład ciepłolubności rzepaku.

Przykład ciepłolubności rzepaku


Na szerokości pierwszego siewnika rośliny rzepaku znajdują się w miejscu zacienionym, co ogranicza dostęp promieni słonecznych w ciągu dnia. W rezultacie gleba się nie nagrzewa, ma zblokowane składniki pokarmowe i ogranicza rozwój rzepaków.
Wiosna 2022 nie sprzyja budowaniu części wegetatywnych. Bardzo długo utrzymujące się niskie, ujemne temperatury w ciągu nocy oraz temperatura w ciągu dnia nieprzekraczająca 6oC „trzymały” rośliny w przyziemnej rozecie. Dopiero po 20.03 rolnicy doczekali się tak długo wyczekiwanych dodatnich temperatur. To one zainicjowały wzrost pędu głównego (BBCH 32).

Innowacyjne zwalczanie chowaczy w rzepaku

Wraz z tymi warunkami wystąpiły zagrożenia wynikające z pojawienia się szkodników. W ciągu dwóch pierwszych ciepłych dni na plantacjach rzepaku w żółtych naczyniach można było zauważyć obecność chowacza brukwiaczka oraz chowacza czterozębnego.

Podczas pierwszych nalotów chowaczy zalecam preparat Western. Western to produkt o naturalnym mechanizmie zwalczania szkodników w roślinach uprawnych i ogrodniczych. Zwalcza szkodniki w sposób mechaniczny tworząc lepką powłokę i sieć wiązań polimerowych. Powłoka otacza szkodnika, a następnie go unieruchamia. Jednocześnie zapycha przetchlinki - w rezultacie szkodnik przestaje oddychać, a w konsekwencji ginie.

Proponuję stosować preparat Western w dwóch wariantach:

  • solo: 0,15 l produktu na 100 l wody ( 200 l wody = 0,3 l/ha produktu )
  • hybrydowo: w dawce 0,15 l/ha stosować w mieszaninie z pyretroidem Nexide 60 SC 0,08 l/ha lub z preparatem o działaniu systemicznym Sekil 20 SP 0,2 kg/ha - to bardzo skuteczne rozwiązania, które oparte są na wielorakich mechanizmach działania.

Regulacja rzepaku i zwalczanie grzybów

W momencie wydłużania pędu głównego należy zwrócić szczególną uwagę na regulację pokroju rzepaku z jednoczesnym zwalczaniem chorób grzybowych m.in. suchej zgnilizny kapustnych i szarej pleśni. W przypadku mocnych roślin, takich jak poniżej. polecam Toprex 375 SC w dawce 0,35 l/ha wraz z preparatem Orius Extra 250 EW w dawce 0,7 l/ha.


W przypadku niższych temperatur zalecam preparat Caryx 240 SL w dawce 0,6l/ha w mieszaninie z Plexeo 60 EC w dawce 0,5 l/ha. W przypadku roślin o słabiej rozwiniętych rozetach lub na plantacjach o niskiej obsadzie, w których nie występuje konkurencja o przestrzeń, polecam sam Orius Extra 250 EW, Plexeo 60 EC lub Tilmor 240 EC w dawce 1l/ha.

Pamiętajmy o mikroelementach

Do wczesnowiosennych zabiegów chemicznych należy dodać najważniejsze mikroelementy jakimi są m.in. bor oraz mangan. Niedobór boru może wyglądać jak na poniższym zdjęciu:

Niedobór boru w rzepaku


W tym miejscu polecam Agravitę Bor 15 w ilości 600 g/ha B w dawkach dzielonych 1x 2,0 l/ha, następnie 2 x 1,0 l/ha oraz Agravitę Micro 1,5 l/ha.

Przy obecnym stanie plantacji (opóźniony rozwój roślin) na regenerację i pobudzenie roślin zalecam: Agravitę Aktiv 48 Plus w dawce 0,5 kg/ha wraz z Agravitą Complete 2,5 kg/ha.

Zatem łącząc ochronę, odżywianie i regenerację proponuję połączenie produktów w jednej aplikacji w następującej kolejności mieszania:

Agravita Korektor 0,15 l /ha + Agravita Aktiv 48 Plus 0,5 kg/ha + Agravita Complete 2,0 kg/ha + Fungicyd + Agravita Bor 15 2,0 l/ha

Rzepak nie znosi konkurencji

Rzepak ozimy należy do rodziny kapustowatych, a więc do tej samej rodziny co chwasty: tobołek polny oraz tasznik pospolity. Obecność na plantacji wspomnianych chwastów stwarza dużą konkurencję wobec rośliny uprawnej jak widać na poniższym zdjęciu:

Tobołek polny oraz tasznik pospolity na plantacji rzepaku


Niestety, wiosną na terenie Polski brakuje zarejestrowanych preparatów do zwalczania chwastów z rodziny Brassicaceae. Należy pamiętać, że te chwasty skutecznie zwalczamy jesienią. Preparat Nero 424 EC stosowany po siewie rzepaku poradzi sobie z nimi znakomicie.

Miejmy nadzieję że warunki pogodowe znacznie się poprawią tzn :

  • zwiększy się ilość wody w glebie co wpłynie na przemieszczanie się azotu w głąb systemu korzeniowego i zaktywizuje wzrost roślin;
  • nastąpi wzrost temperatur, który zintensyfikuje proces fotosyntezy i pobieranie składników pokarmowych w prądzie transpiracyjnym.

Co i w jakim tempie nastąpi w rzepaku i w innych uprawach polowych? Będę Was informował w postaci kolejnych sprawozdań polowych.

Używamy plików cookies

Ampol-Merol i jego kontrahenci używają cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamowych, statystycznych oraz świadczenia usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce prywatności.