Ekoschematy obszarowe - dopłaty do rolnictwa a Synergia® Split

mgr inż. Grzegorz Kopeć

Dyrektor ds. Innowacji Ampol-Merol Sp. z o.o.

Gleby domagają się… - Ekoschematy pomagają…

Głównym celem zachęcającym rolnika do korzystania z ekoschematów są odpowiednie dopłaty. 

Mają one na celu:

 • zwiększenie zawartości próchnicy w glebie, 
 • aktywację biologiczną gleby, 
 • stworzenie bioróżnorodności na polach itp.

W punkcie przewodnim dofinansowań jest warunek, który musi być spełniony, a mianowicie: „rozdrobnienie słomy i wymieszanie jej z glebą lub przyoranie po zbiorze plonu głównego” (po spełnieniu warunku producent nalicza sobie 2 punkty do każdego hektara).

Ma to na celu zwiększenie zawartości związków organicznych w słabych, polskich glebach.

Określa się, że są one najbardziej ubogie w próchnicę wśród krajów UE. Aż 56% naszych gleb zawiera poniżej 2% próchnicy, co jest niepokojące. Szczególnie ma to miejsce w lata suche, kiedy dochodzi do wysychania całych regionów pod uprawami i stepowienia wielu obszarów rolniczych. 


Gleby takie są mało żyzne i niestabilne pod względem plonowania, co powoduje, że rolnik nie jest wstanie pokryć poniesionych kosztów produkcji. 

Ważnym celem zagospodarowania gleb Polski jest:

 • zmniejszenie tempa ich biodegradalności
 • zwiększenie zawartości próchnicy
 • podnoszenie ich urodzajności i stabilności w plonowaniu

Należy pamiętać, że samo wymieszanie resztek pożniwnych nie daje możliwości ich szybkiego rozłożenia i przekształcenia do związków humusowych – próchnicznych. Dowodem tego są liczne obserwacje, które wskazują, że po roku lub dwóch uprawy słoma nadal występuje w glebie w stanie nienaruszonym, a przy kolejnych uprawach jest wyciągana na wierzch. To z kolei ogranicza jej dobre doprawienie, wykonanie precyzyjnego siewu, co jest następstwem nierównych wschodów; przyczynia się to do obniżenia skuteczności herbicydów doglebowych itp.

Najczęściej mamy do czynienia ze słomą zbożową, kukurydzianą, rzepaczaną. 

 

Są to duże masy substancji organicznej, które składają się głównie z celulozy, hemicelulozy i ligniny, a to ta ostatnia jest najtrudniej rozkładana w glebie.

Określając średni chemiczny skład  słomy, wyodrębniamy:

azot – 1,0%

fosfor – 6,0%

potas – 25,0% 

wapń – 19,0%

magnez – 5,0% 

+ mikroelementy.

Biorąc to pod uwagę, możemy porównać, że:

wartość nawozowa słomy z 1 ha = 15 ton obornika.

Rozpatrując powyższe zagadnienie od strony praktycznej, w tabeli poniżej przedstawione są  wartości, które ukazują nam konkretne ilości składników pokarmowych wnoszonych, w przeciętnym  plonie słomy do gleby oraz obecną ich wartość nawozową w złotych na 1 ha.

Roślina 

Plon słomy w tonach z 1 ha 

                   

 Ilość  składników w kg/ha 

Wartość sumy składników*  

wprowadzonych w 

słomie w  zł

  

Azot 

Fosfor 

P2O5 

Potas 

K2

Pszenica  Pszenżyto
Żyto 

  

54 

23 

108 

1.025 zł 

Kukurydza 

12 

96 

55 

260 

1.932 zł 

Rzepak 

10 

72 

30 

200 

1.385 zł 

*(wycena składników z dnia 26.maja 2023 r.)

Jak widać: słoma to również bardzo wartościowe źródło składników pokarmowych, które może zwiększyć naturalną zasobność gleb w cenne pierwiastki odżywcze.

Aby to osiągnąć, konieczny jest udział mikroorganizmów glebowych, a szczególnie tych, które specjalizują się w rozkładzie resztek roślinnych.

Ze względu na niski udział próchnicy w glebie, co z kolei wpływa na ubogi naturalny edafon glebowy, polecam zastosować produkt aktywujący i w pełni biologiczny - Synergia® Split.

Synergia® Split to odpowiednio dobrane mikroorganizmy glebowe, czyli takie, które wykazują najwyższą i kolektywną aktywność w przemianach resztek roślinnych, nawet takich, w których jest duże wysycenie trudno rozkładanych związków, jak np. lignina. 

Synergia Split® zawiera kompleks wyjątkowych mikroorganizmów:

 • Pleurotus ostreatus – podstawczaki - znany jako boczniak,
 • Trametes versicolor – podstawczaki - wrośniak różnobarwny inaczej huba
 • Cellulomonas uda – bakteria 
 • Cellulomonas gelida – bakteria 
 • Aspergillus awamori – grzyb 
 • Trichoderma reesei – grzyb 
 • Bacillus subtillis – bakteria (PGPR, „zajęte miejsce”) 

Łączna koncentracja stanowi 109 jtk/g 

Co to oznacza? Stosując 200 l cieczy roboczej i 1 kg produktu na 1 hektar wprowadzamy: 

- na 1 cm2 pola 10 000 sztuk mikroorganizmów lub

- w 1 ml roztworu 5 000 000 sztuk mikroorganizmów = 5x106 jtk/g

To jest  bardzo ważne, bo oznacza, że po sporządzeniu cieczy roboczej stężenie agrotechniczne jest 50 razy większe od określonego przez mikrobiologów minimalnego stężenia mikroorganizmów zdolnych do kolonizacji gleby – mówiąc krótko: działa i jest efekt.

Synergia® Split jest produktem wyróżniającym się na rynku polskim przeznaczonych do rozkładu słomy.

Swoją przewagę uzyskuje przez:

I. Wyjątkowy – bogaty i innowacyjny skład mikrobiologiczny

II. Bardzo wysoką koncentrację pożytecznych mikroorganizmów glebowych zdolnych do kolonizacji gleby - 5x106 jtk/g

III. Wyjątkową odporność mikroorganizmów w glebie na czynniki atmosferyczne, np. niskie temperatury, suszę glebową 

IV. Długi okres działania przy wysokiej aktywności biologicznej w glebie

V. Szybkie rozprzestrzenianie się w glebie, dochodząc do masy słomy, która nie została pokryta preparatem w czasie zabiegu

VI. Możliwość mieszania go z innymi produktami biologicznymi, nawozami płynnymi - RSM 

VII. Dobrą rozpuszczalność z wodą i czystość roztworową (żadnych, stałych, nierozpuszczalnych zanieczyszczeń, które w czasie zabiegu zapychają dysze opryskiwacza) 

VIII. Produkt bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska – zawierający certyfikat dopuszczający go do stosowania w gospodarstwach ekologicznych 

IX. Można go przechowywać przez 24 miesiące w temperaturze od +5  do +30°C  w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach,  z możliwością zastosowania go w następnym sezonie bez utraty aktywności biologicznej.

Zastosowanie:

 1. Synergia® Split produkt aplikuje się w postaci oprysku bezpośrednio na resztki pożniwne po zbiorach roślin uprawnych w terminie letnio-jesiennym, jak i wiosennym, np: po kukurydzach czy po burakach cukrowych późno zbieranych.
 2. Najlepiej zabieg wykonać przy wysokiej wilgotności powietrza tzn:
 • przed, w trakcie (deszcz drobny, umiarkowany) i po opadach deszczu 
 • w dni pochmurne lub mgliste lub
 • wieczorem albo rano na rosę

Unikać bezpośredniego i intensywnego działania promieniowania słonecznego w czasie i po zabiegu.  

 1. W zakresie temperatur powietrza od 5°C do 25°
 2. Po zastosowaniu Synergia® Split zaleca się płytkie wymieszanie pozostałości roślin z glebą, co przyspiesza ich rozkład.
 3. Produkt Synergia® Split można stosować na wszystkie rodzaje gleb w szerokim zakresie pH od 5 do 7. Zachowując powyższe warunki, wprowadzamy mikroorganizmy, które licznie i szybko zasiedlają glebę, przyspieszając proces humifikacji resztek pożniwnych.

Dawkowanie:
Przy określaniu wielkości dawki należy uwzględnić masę resztek roślinnych - pożniwnych.

                          Uprawa 

Zalecana

dawka preparatu

Zalecana

ilość cieczy roboczej

Zboża - średni plon ziarna 

(od 4 t do 7 t z 1 ha)

Zboża wysoki plon ziarna  

(pow. 7 t z 1 ha)


0,5 kg/ha


0,75 kg/ha


200-400 L


200-400 L

Kukurydza na zielonkę 

Kukurydza na ziarno 

i słonecznik 

0,75


0,75-1,0 kg/ha

200-400 L


200-400 L

Rzepak, Burak, Ziemniak, 

Warzywa: kapusta, marchew, buraczki 


0,5 kg/ha


200-400 L

Sady, Parki (na liście)

1,0 kg/ha

400-500 L

Przygotowanie roztworu:

 1. Wymaganą dawkę Synergia® Split (0,5-1,0 kg/ha) zaleca się rozpuścić w osobnym pojemniku z wodą. 
 2. Następnie wlać go do połowy wypełnionego wodą opryskiwacza, po czym napełnić go do końca przy włączonym mieszadle.
 3. Produkt Synergia® Split można mieszać z innymi produktami biologicznymi, np. Synergia® Blue czy nawozem mocznikowym (RSM).Jeśli stosuje się go w mieszaninie, rozpuszczony produkt powinien być wlany do opryskiwacza jako ostatni (po nawozach) i zużyty w ciągu 6 godzin od przygotowania. 

Kolejnym ważnym aspektem zastosowania produktu Synergia® Split na resztki pożniwne to względy fitosanitarne stanowiska. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że pozostawione na polu słabo rozkładające się resztki roślinne są nadal źródłem wielu chorób grzybowych i bakteryjnych, takich jak: fuzariozy, zgnilizna twardzikowa, chwościk burak czy dalszym siedliskiem  rozwoju i przemian szkodników: omacnica prosowianka, ploniarka zbożowa, stonka ziemniaczana i wiele innych.

Synergia® Split przyspiesza proces rozkładu pozostawionych resztek roślinnych, dzięki czemu skraca czas infekcji poprzez pozbawienie patogenów pokarmu, właściwego siedliska ich rozwoju i ochrony.

Zatem zastosowanie preparatu biologicznego Synergia® Split zmniejsza stopień infekowania roślin uprawnych w następnym roku wegetacyjnym, co bezpośrednio wpływa na ich większą zdrowotność, aktywność asymilacyjną, a finalnie wielkość plonu. 

Wielokierunkowość i wielofunkcyjność produktu Synergia® Split to spełnione zadania, które podnoszą zawartość próchnicy i składników pokarmowych w glebie oraz poprawa witalności roślin uprawnych. Jednocześnie Synergia® Split jako 100% produkt biologiczny wpisuje się w technologię zagospodarowywania resztek roślinnych w każdym gospodarstwie, włącznie z ekologicznymi. 

SYNERGIA® SPLIT – ZGODNIE Z NATURĄ  Używamy plików cookies

Ampol-Merol i jego kontrahenci używają cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamowych, statystycznych oraz świadczenia usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce prywatności.