Aktywna regeneracja gleb

mgr inż. Grzegorz Kopeć

Dyrektor ds. Innowacji Ampol-Merol Sp. z o.o.

Głównym celem ekoschematów jest wyhamowanie biodegradalności gleb, która zachodzi przez stosowanie niewłaściwie praktyk agrotechnicznych. Intensyfikacja produkcji roślinnej oraz systematyczne uproszczenia coraz bardziej załamują naturalne procesy środowiskowe. To one prowadzą do ciągłego spadku zawartości próchnicy w glebach Polski.

Określa się, że są one najbardziej ubogie w próchnicę wśród krajów Unii Europejskiej. Aż 56% naszych gleb zawiera niski poziom (do 2%) próchnicy, co jest bardzo niepokojące. Szczególnie ma to miejsce w lata suche, kiedy dochodzi do wysychania całych regionów pod uprawami i stepowienia wielu obszarów rolniczych.

Roczny ubytek próchnicy między innymi w wyniku erozji wietrznej wynosi aż 0,8 t/ha. 

Gleby ubogie w próchnicę są mało żyzne, zbyt szybko się przesuszają i są niestabilne pod względem plonowania. Na takich glebach rolnikowi coraz trudniej pokryć koszty produkcji, co zniechęca go do dalszych inwestycji w gospodarstwie.

Ważnym celem zagospodarowania gleb Polski jest:

 • zmniejszenie tempa ich biodegradalności,
 • zwiększenie zawartości próchnicy,
 • podnoszenie ich urodzajność i stabilność w plonowaniu.

Jednym z ważnych elementów właściwego zagospodarowania gleb jest odpowiednie zagospodarowanie resztek roślinnych. Należy przestrzegać i zachować bilans między masą wywożonych plonów z pola a tych pozostawionych i wprowadzanych do gleby, np. w postaci nawożenia organicznego czy w nawozach zielonych. Warto szczególnie zwrócić uwagę na resztki roślinne w postaci słomy. Jest ona bogatym źródłem masy organicznej, lecz trudnym do rozkładu i powstawania próchnicy. Słoma jednocześnie wnosi do gleby wiele składników pokarmowych, które zwiększają naturalną zasobność gleb. Biorąc to pod uwagę, możemy uśrednić, że:

WARTOŚĆ NAWOZOWA SŁOMY Z 1 HA = 15 TON OBORNIKA

Lecz należy pamiętać, że samo wymieszanie resztek pożniwnych nie daje możliwości ich szybkiego rozłożenia i przekształcenia do związków humusowych – próchnicznych. Dowodem tego są liczne obserwacje, które wskazują, że po roku lub dwóch uprawy, słoma nadal występuje w glebie w stanie nienaruszonym, a przy kolejnych uprawkach jest wyciągana na wierzch. To z kolei utrudnia właściwe doprawienie i wykonanie precyzyjnego siewu. Efektem tego są nierówne wschody, niższa obsada czy też mała skuteczności herbicydów doglebowych itp. Najczęściej do czynienia mamy ze słomą zbożową, kukurydzianą czy rzepaczaną.

 

Są to duże masy substancji organicznej, które składają się głównie z celulozy, hemicelulozy i ligniny, a to ta ostatnia jest najtrudniej rozkładana w glebie.

Słoma to bardzo wartościowe źródło składników pokarmowych, które może zwiększyć naturalną zasobność gleb. Przy racjonalnym zagospodarowaniu resztek roślinnych, rolnik może ZMNIEJSZYĆ POZIOM NAWOŻENIA MINERALNEGO, a więc ograniczyć koszty poniesione na zakup nawozów.

Aby osiągnąć powyższe cele, konieczny jest udział licznych mikroorganizmów glebowych, których niestety w naszych glebach jest bardzo mało. Dlatego też polecam zastosować produkt biologiczny Synergia® Split, który aktywuje procesy rozkładu masy organicznej. 

Synergia® Split to odpowiednio dobrane mikroorganizmy glebowe, które specjalizują się w rozkładzie resztek roślinnych. Wykazują najwyższą i kolektywną aktywność w przemianach masy organicznej, nawet takiej, w której jest duże wysycenie trudno rozkładalnych związków, jak lignina.

Mikroorganizmy wydzielają enzymy, które niszczą połączenia między ligniną, hemicelulozą i celulozą

W poniższej tabeli przedstawione są wartości, które ukazują nam konkretne ilość wnoszonych składników pokarmowych do gleby w przeciętnym plonie słomy:

Roślina 

Plon słomy w tonach z 1 ha 

                   

 Ilość  składników w kg/ha 

  

Azot 

Fosfor 

P2O5 

Potas 

K2

Pszenica  Pszenżyto
Żyto 

  

54 

23 

108 

Kukurydza 

12 

96 

55 

260 

Rzepak 

10 

72 

30 

200 

Synergia® Split w aplikacji doglebowej wprowadza kompleks wyjątkowych mikroorganizmów:

 • Pleurotus ostreatus – podstawczaki znane jako boczniaki,
 • Trametes versicolor – podstawczaki – wrośniak różnobarwny znany jako huba,
 • Cellulomonas uda – bakteria,
 • Cellulomonas gelida – bakteria,
 • Aspergillus awamori – grzyb,
 • Trichoderma reesei – grzyb,
 • Bacillus subtillis – bakteria.

Wysoka zawartość mikroorganizmów w produkcie daje roztwór o właściwym stężeniu agrotechnicznym. Oznacza to, że uzyskujemy pożądaną ilość mikroorganizmów zdolnych do kolonizacji – zasiedlenia tej gleby – mówiąc krótko: działa i jest widoczny efekt.

Synergia® Split jest produktem, który wyróżnia się na rynku polskim.

Swoją przewagę uzyskuje przez:

 1. wyjątkowy – bogaty i innowacyjny skład mikrobiologiczny
 2. bardzo wysoką koncentrację pożytecznych mikroorganizmów glebowych zdolnych do kolonizacji gleby
 3. wyjątkową odporność mikroorganizmów w glebie na czynniki atmosferyczne, np. niskie temperatury, suszę glebową czy niższe pH gleby
 4. długi okres działania przy wysokiej aktywności biologicznej w glebie
 5. szybkie rozprzestrzenianie się w glebie, dochodząc do masy słomy, która nie została pokryta preparatem w czasie zabiegu
 6. możliwość mieszania go z innymi produktami biologicznymi, nawozami płynnymi – RSM
 7. dobrą rozpuszczalność z wodą i czystość roztworowa (żadnych stałych, nierozpuszczalnych zanieczyszczeń, które w czasie zabiegu zapychają dysze opryskiwacza)

Wielokierunkowość i wielofunkcyjność produktu Synergia® Split to spełnione zadania, które podnoszą zawartość próchnicy i składników pokarmowych w glebie, co prowadzi do poprawy witalności roślin uprawnych. Jednocześnie Synergia® Split jako 100% produkt biologiczny wpisuje się w technologię zagospodarowywania resztek roślinnych w każdym gospodarstwie, włącznie z ekologicznymi.

SYNERGIA® SPLIT - ZGODNIE Z NATURĄUżywamy plików cookies

Ampol-Merol i jego kontrahenci używają cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamowych, statystycznych oraz świadczenia usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce prywatności.