Gleba Twoim partnerem

mgr inż. Grzegorz Kopeć

Dyrektor ds. Innowacji Ampol-Merol Sp. z o.o.

Już od dłuższego czasu w Polsce notuje się niepokojący spadek zawartości próchnicy w glebach uprawnych. Przeciętna jej zawartość w naszych glebach waha się w przedziale od 0,5% (gleby bielicowe) do 4,8% (rędziny, czarnoziemy, mady rzeczne).

Degradacja gleb w Polsce

Średnio 56% areału w Polsce zawiera poniżej 2% próchnicy, co jest bardzo niepokojące. Z kolejnych danych wynika, że według międzynarodowych konwencji aż 89% gleb w naszym kraju obejmuje stepowienie z wyraźnymi skutkami suszy. Zatem nasuwa się niepokojący wniosek: WIĘKSZOŚĆ GLEB W POLSCE ULEGA CIĄGŁEJ DEGRADACJI. Przede wszystkim stanowi to wynik ujemnego bilansu substancji organicznych na polu, co jest bezpośrednio uzależnione od sposobu zarządzania w danym gospodarstwie oraz od ograniczonych lub nadmiernych opadów deszczów. Te zaś w znacznym stopniu ograniczają proces mineralizacji i humifikacji. Wprowadzanie materii organicznej do gleby np. w postaci nawozów organicznych czy resztek pożniwnych znacznie podwyższa żyzność gleby, która w konsekwencji decyduje o jej produktywności. W glebie złożona masa roślinna występuje na różnym etapie rozkładu, który finalnie powinien zakończyć się powstawaniem humusu, lecz często nieodpowiednie warunki glebowe blokują powyższy proces powstawania próchnicy.

Na blokowanie i ograniczanie powstawania cennej próchnicy wpływa:

 • bardzo niski poziom nawożenia organicznego, co wiąże się ze spadkiem pogłowia zwierząt lub jego brakiem w gospodarstwie, rejonie;
 • ograniczony udział nawozów zielonych (międzyplonów, które często jak są obecne w zmianowaniu, to tworzą bardzo małą biomasę – nieumiejętny dobór gatunków roślin poplonowych, technika siewu);
 • zbyt częste wywożenie i sprzedaż słomy z pola bez uzupełnienia nawozami organicznymi;
 • uproszczona uprawa roli tzn. płytka, słabo mieszająca glebę z resztkami, mało napowietrzająca;
 • intensywna i niezrównoważona produkcja roślinna – duży udział roślin degradujących – zbożowych, okopowych;
 • niski udział w płodozmianie roślin strukturotwórczych i użyźniających np. motylkowych.
 • narastająca erozja wietrzna – wywiewanie części ilastych i próchnicznych z wierzchniej warstwy gleby poprzez niwelowanie zadrzewień śródpolnych, brak roślin okrywowych, międzyplonów lub ścierniska;
 • niskie pH gleby - czyli konieczność wapnowania, które sprzyja rozwojowi edafonu glebowego odpowiedzialnego za intensywność rozkład substancji organicznej.

Korzyści z próchnicy

Gleby zawierające większe ilości próchnicy (pow. 3%) są to gleby stosunkowo żyzne, urodzajne i łatwe w uprawie. To na nich producenci rolni mogą osiągać zdecydowanie większe plony o wysokiej jakości. Zatem korzystnie jest podnosić zawartość substancji organicznych w glebie, gdyż powstała z niej próchnica bezpośrednio wpływa na:

 • większe zdolności gleb do zatrzymywania wody, co przeciwdziała efektom długotrwałej suszy;
 • efektywniejsze magazynowanie składników pokarmowych w glebie, chroniące je przed nadmiernym wymywaniem;
 • tworzenie struktury gruzełkowatej, która w glebie warunkuje odpowiedni stosunek wody do powietrza;
 • rozluźnienie gleb ciężkich i ich łatwość w uprawie – mniejsze opory; natomiast na glebach lekkich, piaszczystych - ich silniejsze wiązanie;
 • nadawanie glebie ciemniejszego koloru i przyspieszenie jej szybszego ogrzewania, co ma szczególne znaczenie
  w okresie wczesnej wiosny;
 • bogatszy oraz intensywniejszy rozwój fauny i flory glebowej, która to aktywniej mineralizuje masę organiczną;
 • większą buforowość gleb zabezpieczając je przed nagłym zakwaszeniem np. przez wysokie nawożenie azotowe.

Niewłaściwe gospodarowanie glebami to zubożenie i spadek jej wartości plonotwórczej. Tylko właściwy płodozmian, agrotechnika, a w szczególności nawożenie organiczne może skutecznie utrzymać i poprawiać sprawność gleb w Polsce. Wysoki poziom nawożenia mineralnego nie zawsze w pełni przekłada się na wysokość i jakość plonu, gdyż nie zastąpi tak ważnego znaczenia jakie daje nam w glebie próchnica.

Dlatego proponuję możliwie łatwe, bezpieczne, szybkie i efektywne podwyższenie żyzności Waszych gleb oraz podłoży w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych, szkółkarskich, kwiaciarskich i domowych poprzez zastosowanie granulowanego nawozu organicznego o nazwie Organic Booster®.

Organic Booster wspiera tworzenie się próchnicy

Organic Booster® wyraźnie inicjuje życie biologiczne w podłożu, dzięki czemu jest wysoce aktywny w tworzeniu się próchnicy glebowej. To elitarny produkt, który wnosi do gleby znaczne ilości suchej masy (60%) z dużą ilością kwasów humusowych i fulwowych (do 20%), które bezpośrednio uczestniczą w tworzeniu się próchnicy. Jednocześnie nawóz Organic Booster® wprowadza kompleks makro- i mikroskładników, które są niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju każdej rośliny uprawnej. Uwalniane są one do gleby przez dłuższy okres czasu, co jest bezpieczne dla roślin i środowiska.

Organic Booster® wyróżnia się tym, że jest :

 • produkowany w Holandii przez doświadczonych specjalistów w dziedzinie technologii, produkcji i agrotechniki roślin uprawnych, warzywniczych, sadowniczych itp.;
 • w 100% pochodzenia organicznego (zwierzęcego);
 • objęty ciągłą kontrolą służb weterynaryjnych;
 • bezpieczny dla zdrowia, ludzi, zwierząt i roślin;
 • wolny od patogenów roślinnych i czysty od nasion chwastów;
 • uniwersalny w stosowaniu;
 • występuje w postaci idealnych, równych, trwałych i niepylących się granul, co gwarantuje precyzyjny wysiew nawozu.

Polecam Organic Booster® - dawki, sposób aplikacji, normy wysiewu na stronie producenta - www.caldena.com.

Używamy plików cookies

Ampol-Merol i jego kontrahenci używają cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamowych, statystycznych oraz świadczenia usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce prywatności.