Agravita® Zn EDTA Plus – warunek wysokiego plonowania kukurydzy

dr inż. Aneta Mierzejewska

Dyrektor ds. Naukowo-Badawczych

W uprawie kukurydzy istotnym czynnikiem ograniczającym potencjał plonotwórczy roślin jest niedobór mikroelementów. Kukurydza wykazuje bardzo dużą wrażliwość na niedobór cynku i boru.

Niedobór cynku prowadzi do zahamowania wzrostu roślin, zmniejszenia powierzchni asymilacyjnej liści, obniżenia odporności roślin na stres temperaturowy, a także zakłócenia rozwoju generatywnego – opóźnienie wyrzucania wiech i kwitnienia kukurydzy. Ziarno zaczyna przyjmować barwę szarokredową.

Objawy niedoboru cynku w kukurydzy

Objawami niedoboru cynku w kukurydzy są pojawiające się wzdłuż nerwów liści białe lub też biało-żółte pasy, zaczynające się u nasady, lecz nie osiągające ich wierzchołka.

Wśród warunków prowadzących do występowania niedoboru cynku wyróżnia się:

  • gleby ilaste i o wysokiej zawartości substancji organicznej
  • gleby o pH powyżej 7
  • chłodną wiosnę
  • suszę
  • wysoki poziom nawożenia fosforem
  • nadmiar azotu w roślinie
  • wysoką zawartość manganu i miedzi w glebie

Kukurydza, by wytworzyć z niej jedną tonę ziarna wraz z odpowiednią ilością słomy, pobiera średnio 70–95 g cynku. Pierwiastek ten odgrywa istotną rolę we wczesnych fazach rozwojowych kukurydzy, dlatego też aplikacja tego mikroelementu powinna być wykonana jak najwcześniej. Pozwoli to na efektywniejsze wykorzystanie azotu nawozowego, zwłaszcza w przypadku wystąpienia niższych temperatur, jak również na zawiązywanie większej liczby zawiązków kwiatowych w kolbie.


Plonotwórcze działanie cynku uwidacznia się również w dwóch kolejnych fazach krytycznych dla rozwoju kukurydzy, a mianowicie w okresie kwitnienia, kiedy to pierwiastek ten wpływa na zwiększenie żywotności ziaren pyłku, oraz w okresie dojrzewania, kiedy rośliny dobrze zaopatrzone w cynk pobierają więcej dwutlenku węgla, co zwiększa ilość węglowodanów w ziarniakach, a tym samym prowadzi do wzrostu masy tysiąca ziaren.


Cynk zwiększa żywotność pyłku i poprawia zdrowotność roślin, stymuluje rozwój systemu korzeniowego, zwiększając tym samym efektywność pobierania wody i składników mineralnych. Pierwiastek ten wpływa również na poprawę metabolizmu azotowego w roślinie, uczestniczy w wielu procesach enzymatycznych i bierze udział w powstawaniu białek. W młodych tkankach roślinnych uczestniczy w produkcji tryptofanu, który jest niezbędny do syntezy hormonów wzrostu.


Cynk wpływa także na zwiększenie efektywności procesu fotosyntezy oraz odgrywa istotną rolę w oddychaniu. Poza tym kształtuje strukturę plonu kukurydzy, m.in. decyduje o długości kolby czy liczbie okółków oraz ilości rzędów ziarna w kolbie. W fazie dojrzałości technologicznej ziarno kukurydzy akumuluje około 70% pobranego przez roślinę cynku, co potwierdza istotny wpływ tego pierwiastka na budowanie plonu kukurydzy.


W uprawie kukurydzy wśród mikroelementów ważną rolę odgrywa bor, który pobierany jest w granicach od 9 do 12 g na 1 tonę wytworzonego ziarna wraz z odpowiednią masą słomy. Pierwiastek ten decyduje o prawidłowym wzroście roślin oraz wpływa na ich rozwój generatywny, m.in. na kiełkowanie pyłku i wzrost łagiewki pyłkowej, a także odpowiada za dobre zaziarnienie kolby. Dlatego też dolistna aplikacja boru zalecana jest w okresie powstawania zawiązków kolby, tj. w fazie 5.–6. liścia właściwego. Bor zwiększa odporność roślin na wyleganie, ponieważ jest niezbędny do włączania wapnia w struktury ścian komórkowych. Wpływa również na transport asymilatów w roślinie. Zwiększa efektywność nawożenia roślin azotem, fosforem i potasem.


Niedobór boru wynikający z niskiej zawartości tego składnika w glebach, zwłaszcza w okresie kwitnienia, prowadzi do zakłócenia procesu formowania kolb oraz zapylania, a w konsekwencji zmniejszenia ilości ziaren w kolbie. Objawia się to nierównomiernym przebiegiem rzędów i występowaniem na kolbach suchych końcówek bez ziaren. Przy niedoborze boru dochodzi także do wylegania roślin.

Jak przeciwdziałać niedoborom cynku i boru w kukurydzy?

Doskonale sprawdzi się tu wieloskładnikowy nawóz mikroelementowy dolistny Agravita® Zn EDTA Plus, który zawiera aż 10% cynku schelatowanego przez EDTA oraz bor, azot amidowy i magnez.Agravita® Zn EDTA Plus charakteryzuje się szybką i całkowitą rozpuszczalnością w wodzie, a także maksymalną efektywnością przy niskich dawkach. Największą zaletą produktu jest siła synergii, czyli połączenie nowoczesnej amerykańskiej technologii aktywizującej pobieranie składników, współdziałania makro i mikroelementów oraz chelatacji EDTA. Dzięki temu składniki pokarmowe zawarte w nawozie wchłaniają się szybciej i efektywniej.


Nawóz dolistny Agravita® Zn EDTA Plus warto stosować profilaktycznie i nie czekać do momentu wystąpienia wizualnych objawów niedoboru składników pokarmowych. Niedobór cynku może przybierać bowiem postać utajoną i skutkować spadkiem plonu ziarna nawet do 20%.

Używamy plików cookies

Ampol-Merol i jego kontrahenci używają cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamowych, statystycznych oraz świadczenia usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce prywatności.