Nawożenie azotowe pszenicy - dawka N3

mgr inż. Grzegorz Kopeć

Dyrektor ds. Innowacji Ampol-Merol Sp. z o.o.

W poprzednim artykule pisałem o znaczeniu odpowiedniego bilansu azotu na etapie dawek N1 i N2 w uprawie pszenicy konsumpcyjnej. Aktualnie przedstawię dalsze uwarunkowania w aplikowaniu kolejnej dawki N3 w nawożeniu azotowym na kłos oraz jaką spełnia rolę w budowaniu plonu i jego jakości.

Ile azotu zaaplikować?

Wielkość ostatniej dawki azotu N3 wynosi średnio od 40 kg N/ha do 60 kg N/ha. Ma ona na celu dalsze utrzymanie maksymalnej obsady pędów kłosonośnych, podniesienie płodności kwiatków, inicjowanie zawiązywania się ziarna oraz zwiększenie takich wartości jak: MTN, zawartość białka oraz glutenu. Niższe dawki należy stosować na stanowiska po roślinach strączkowych, gdyż w maju i w czerwcu na nich wzmaga się mineralizacja azotu z resztek pożniwnych, które w tym okresie średnio uwalniają około 30-40 kg N oraz na tzw. rzadsze łany. Natomiast wyższe dawki 60-70 kg N/ha aplikujemy na plantacje gęste o wyższym potencjale plonowania, gdzie jednocześnie chcemy osiągnąć wyższy poziom białka w ziarnie.

Termin stosowania dawki N3

Ze względu na coraz częściej występujące w tym okresie susze, termin nawożenia należy przyspieszyć na koniec strzelania w źdźbło. Zbyt późne terminy nawożenia znacznie ograniczają wykorzystanie azotu z gleby. Wiąże się to ze zmniejszającą się aktywnością systemu korzeniowego, który coraz słabiej pobiera składniki pokarmowe, a w dalszej wegetacji zamiera.

Azot w formie amidowej czy saletrzanej?

W tym terminie dobrze jest wykorzystać nawozy azotowe z formą amidową (Mocznik 46%, Pulrea®, Pulgran®). Dobrze też połączyć ją z siarką, która dodatkowo wzmaga proces tworzenia się białka i zwiększa odporność roślin na choroby grzybowe. Do takich nawozów należą np.: Pulgran® S (36% N + 21% SO3), Polifoska® 21 (21% N + 35% SO3) czy YaraVera™ Ureas (38% N + 17% SO3). Forma amidowa powoli i długo dokarmia rośliny w okresie tworzenia oraz wypełniania się ziarna, co jest prawidłowe i wyraźnie polepsza jego jakość. Warunkiem wysokiego wykorzystania tej formy azotu są w miarę regularne opady i stała wilgotność gleby. Lecz w przypadku ich braku albo ograniczonej ilości w tym terminie nawożenia skuteczniejsze są nawozy zawierające azot w formie saletrzanej – szybko działającej. Są to np.: Zaksan® 33,5%, YaraBela Nitromag 27%, Sulfan 24 N +6 S. Dodatkowo mają one postać większych granul, które w mniejszym stopniu zatrzymują się na szerokich liściach flagowych nie powodując ich przypaleń. 

Azot tworzy masę, potem jakość

Pamiętajmy, że rośliny w pierwszej kolejności wykorzystują azot do budowania biomasy, wielkości plonu, a następnie (jeśli nadal jest dostępny składnik) kierują go do kształtowania jakości ziarna. Dlatego też w pszenicy zbyt małe dawki azotu albo wykorzystane w mniejszym stopniu wyraźnie ograniczają jakość ziarna w takich parametrach jak zawartość białka i glutenu. Ma to miejsce szczególnie na plantacjach wysokoplonujących (>8 t ziarna/ha). Należy pamiętać, że podniesienie MTN w zbożach o 2 g daje wzrost plonu o około 200-300 kg ziarna z 1 hektara, a zwiększenie ilości ziarna w kłosie o kolejne 2 sztuki to przyrost rzędu 300-400 kg/ha.


Efektywność nawożenia azotowego przy niedoborze opadów staje się dużym problemem w osiąganiu zadowalających plonów. Ale wprowadzając poprawność pełnej agrotechniki – od zbilansowanego nawożenia doglebowego poprzez uzupełniające dokarmianie dolistne w większym stopniu zniwelujemy niedostatek wody w okresie wegetacyjnym roślin, czego Państwu życzę.

Przeczytaj również tekst o aplikowaniu dawek N1 i N2.

Używamy plików cookies

Ampol-Merol i jego kontrahenci używają cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamowych, statystycznych oraz świadczenia usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce prywatności.