Agravita® Aktiv 48 Plus - Uwolnij potencjał plonotwórczy roślin

dr inż. Aneta Mierzejewska

Dyrektor ds. Naukowo-Badawczych

Według statystyk wykorzystanie potencjału plonowania polskich upraw waha się od 40,1 do 73,4 procent. Oznacza to, że średnio wykorzystujemy go tylko w połowie, a w niektórych przypadkach zaledwie jego mniejszą część. Rozwiązaniem tego problemu jest nowoczesny nawóz stymulujący Agravita® Aktiv 48 Plus.

Rośnie zainteresowanie nawozami o działaniu stymulującym, które przyspieszają wzrost roślin i przyczyniają się do zwiększenia ich zdrowotności oraz zdolności plonowania. Zwiększająca się popularność tego rodzaju nawozów związana jest z nasilaniem się ekstremalnych warunków pogodowych, którym towarzyszą różnorodne czynniki stresujące dla roślin, oraz z intensyfikacją uprawy. Stosowane obecnie odmiany odznaczają się wysokim biologicznym potencjałem plonowania, jednak nie zawsze przekłada się to na obfitość plonów.

Obniżone plony - niepokojące statystyki

Przeprowadzone badania statystyczne, na podstawie danych COBOR i GUS z lat 2012-2014, wyraźnie wskazują, że polskie uprawy wykorzystują jedynie połowę swojego potencjału plonotwórczego. Sytuacja ta jest niepokojąca, ponieważ z podanych informacji wynika, że efektywność naszych plantacji stoi na niskim poziomie.

Najgorzej pod tym względem wypadają uprawy żyta i owsa – odpowiednio zaledwie 40,2% i 41,7% wykorzystywanego potencjału. Stosunkowo dobrze sprawują się uprawy buraków cukrowych – polskie platancje osiągają wynik na poziomie 73,4%; wśród zbóż – pszenicy ozimej (60,8%). Są to jednak osiągi, które nadal należałoby poprawić.

Tabela: wykorzystanie potencjału plonowania roślin rolniczych w Polsce wg COBORU i GUS w latach 2012-2014

Gatunek Plony potencjalne wg COBORU (g/ha) Plony rzeczywiste wg GUS (g/ha) Luka w plonowaniu (g/ha) Wykorzystanie potencjału plonowania (%)
Pszenica ozima 77,1 46,9 30,2 60,8
Pszenica jara 66,8 37 29,8 55,4
Jęczmień ozimy 74,8 42 32,8 56,1
Jęczmień jary 69,6 35,9 33,7

51,6

Owies 69,1 28,8 40,3 41,7
Żyto 72,9 29,3 43,6 40,2
Pszenżyto ozime 74,2 37,5 36,7 50,6
Pszenżyto jare 65,3 32,2 33,1 49,3
Kukurydza 114,9 68,4 46,5 59,5
Rzepak ozimy 48,7 29,6 19,1 60,8
Ziemniaki 482,3 244,3 238 50,7
Buraki cukrowe 838 615 223 73,4

Źródło: Prezentacja prof. dr hab. Edwarda Arseniuka.

Jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy? Utrata potencjału w dużym stopniu następuje na skutek działania na roślinę niekorzystnych czynników środowiskowych i uprawowych. Na cześć z nich mamy jednak skuteczną receptę, a w przypadku wszystkich możemy przynajmniej w wyraźnym stopniu zredukować ich negatywny wpływ.

Czynniki ograniczające wykorzystanie potencjału plonotwórczego roślin

 • Niekorzystne warunki pogodowe – zmieniający się klimat utrudnia uzyskanie odpowiedniego plonu, w ostatnich latach mieliśmy do czynienia ze szczególnie dotkliwymi suszami, które wyraźnie ograniczyły zbiory.
 • Nierównomierny i spowolniony wzrost – zazwyczaj powolny wzrost skorelowany jest ze spadkiem plonu.
 • Słaba kondycja – osłabione rośliny nie tylko są łatwiejszym celem dla szkodników i chorób, ale również wydają mniejszy plon.
 • Złe zbilansowanie składników mineralnych – nawożenie musi dokładnie odpowiadać potrzebom roślin – zarówno zbyt duże dawki składników pokarmowych, jak i ich brak powodują obniżenie wartości użytkowej roślin uprawianych oraz naruszają równowagę w glebie.
 • Opóźnione siewy – rośliny nie mają wystarczającego czasu na właściwe przejście cyklu wegetacyjnego, co skutkuje zmniejszeniem wydawanego plonu.
 • Uszkodzenia herbicydowe, przymrozkowe – uprawy mogą być osłabione w wyniku stosowania środków chwastobójczych lub ekspozycji na niską temperaturę.
 • Słabo rozwinięty system korzeniowy – uniemożliwia dostarczanie odpowiedniej ilości składników pokarmowych i wody – a co za tym idzie – zakłóca prawidłowy rozwój roślin.
 • Niedobory składników pokarmowych – niedostateczne odżywienie roślin nie pozwala na wyprodukowanie plonu na oczekiwanym poziomie.

Intensyfikacja produkcji polowej – warunek utrzymania opłacalności

Wysoka konkurencja na rynku, zarówno ze strony polskich, jak i zagranicznych producentów, oraz trudne warunki pogodowe w ostatnich latach sprawiają, że utrzymanie opłacalności produkcji rolnej jest coraz trudniejsze. Fakt, że wykorzystywana jest jedynie połowa potencjału plonotwórczego roślin – plony są o ok. 50% niższe od możliwych do uzyskania – oznacza, że jest wyjście z tej sytuacji.

Jest nim zwiększenie intensyfikacji produkcji polowej, które możliwe będzie dzięki odpowiednio dobranemu nawożeniu stymulującemu. Dlatego polecamy nowoczesny nawóz stymulujący Agravita® Aktiv 48 Plus jako uniwersalne remedium na wiele różnych problemów wpływających na obniżenie plonowania, a co za tym idzie – opłacalności upraw i konkurencyjności gospodarstw na rynku.

Jak zwiększyć produktywność roślin? Z pomocą nawozów stymulujących!

Nawóz uniweralny AgravtWieloskładnikowy nawóz o działaniu stymulującym Agravita® Aktiv 48 Plus wspomaga wykorzystanie potencjału plonowania roślin poprzez niwelowanie wpływu czynników stresowych podczas wzrostu. Uniwersalny nawóz Agravita® Aktiv 48 Plus można stosować zarówno zapobiegawczo, jak i interwencyjnie. Użycie profilaktyczne pozwala poprawić wykorzystanie potencjału plonotwórczego oraz zwiększa odporność roślin na stresy. Stosowanie interwencyjne tego nawozu przyspiesza regenerację uszkodzeń oraz osłabia negatywny wpływ czynników stresowych.

Nawóz dolistny Agravita® Aktiv 48 Plus cechuje się wysoką wydajnością i maksymalną efektywnością przy niskich dawkach dzięki synergii składników pokarmowych i aktywnych. Kolejną zaletą jest szybka i całkowita rozpuszczalność, dzięki której rośliny mogą w pełni czerpać składniki pokarmowe zawarte w produkcie.

Nawóz cieszy się bardzo dużą popularnością wśród klientów, co jest potwierdzeniem skuteczności jego sprawdzonej receptury. Składają się na nią odpowiednio dobrane i zbilansowane składniki aktywne oraz składniki odżywcze: NPK (8-20-20) wraz z mikroelementami – borem (0,02%), miedzią (0,05%), żelazem (0,10%), manganem (0,05%), molibdenem (0,0005%) oraz cynkiem (0,05%), z czego aż cztery z nich występują w postaci schelatownej (EDTA). Nawóz stymulujący Agravita® Aktiv 48 Plus produkowany jest przez renomowanego amerykańskiego producenta, co gwarantuje wysoką jakość wyrobu. W dystrybucji znajdują się opakowania o zróżnicowanej masie – zawierające 2 kg oraz 5 kg produktu.

Dlaczego warto wybrać wielofunkcyjny nawóz stymulujący Agravita® Aktiv 48 Plus?

 • Można go używać w czasie całego okresu wegetacyjnego, zalecany jest do nawożenia dolistnego i zaprawiania.
 • Stymuluje rozwój systemu korzeniowego. Silnie rozbudowany, z większą liczbą korzeni włośnikowych, to lepsze pobieranie składników mineralnych i wody z gleby.
 • Poprawia wykorzystanie nawozów doglebowych dzięki skutecznemu pobieraniu ich z gleby oraz poprawionemu transportowi wewnątrz rośliny.
 • Zwiększa powierzchnię blaszki liściowej, przez co wpływa na intensywniejszą fotosyntezę.
 • Przyspiesza regenerację po uszkodzeniach herbicydowych, zimowych, przymrozkowych.
 • Szybko poprawia kondycję roślin i łagodzi skutki stresu – efekt widoczny jest już po tygodniu od momentu zastosowania.
 • Wspomaga przezwyciężenie warunków stresowych – zwiększa odporność na stresy abiotyczne i biotyczne.

Zaprawianie nasion i bulw nawozem Agravita® Aktiv 48 Plus – dawkowanie

 • Zboża – 0,25-0,3 kg/t nasion
 • Ziemniaki – 0,3-0,6 kg/t bulw
 • Warzywa – 0,7-1,2 kg/t nasion

Po zaprawieniu ziarna zbóż nawozem Agravita® Aktiv 48 Plus rośliny cechują się większą energią i siłą kiełkowania – są gęstsze, a wschody szybsze i bardziej wyrównane. Charakteryzują się lepszą żywotnością, dynamicznym rozwojem od początkowych faz wzrostu, lepiej rozwiniętym systemem korzeniowym, większą odpornością na warunki stresowe – w tym suszę i niskie temperatury – w porównaniu do kontroli bez zaprawiania.

Nawożenie dolistne Agravita® Aktiv 48 Plus – dawkowanie

 • Wszystkie rośliny uprawne – 0,5 kg/ha

Skuteczność tego nawozu została potwierdzona wieloma badaniami laboratoryjnymi i polowymi. Już po siedmiu dniach od zastosowania widoczne są wyraźne efekty jego działania.

Najwyższej jakości nawóz stymulujący Agravita® Aktiv 48 Plus to doskonałe rozwiązanie, jeśli zmagamy się z jednym z następujących problemów – opóźnione siewy, osłabienie kondycji roślin, uszkodzenia herbicydowe i pozimowe, niekorzystne warunki pogodowe, nierównomierny i powolny wzrost, słabe krzewienie się czy mało rozwinięty system korzeniowy. Uniwersalność tego nawozu sprawia, że w każdej z wymienionych sytuacji okaże się dobrym wyborem.

Potrzebujesz więcej informacji na temat stosowania nawozów stymulujących? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami Handlowymi, którzy doradzą, jak możesz poprawić wykorzystanie potencjału plonotwórczego swojej uprawy.

Nawozy Agravita
Używamy plików cookies

Ampol-Merol i jego kontrahenci używają cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamowych, statystycznych oraz świadczenia usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce prywatności.