Insektycydy

Affirm 095 SG

Producent: Syngenta Polska

Więcej informacji u naszych Ekspertów

Zapytaj o produkt
Substancje aktywne:

Benzoesan emamektyny

Stosowanie:

Brokuł, Fasola szparagowa, Groch zielony, Grusza, Jabłoń, Kalafior, Kapusta głowiasta, Malina, Ogórek gruntowy, Pomidor gruntowy, Porzeczka, Sałata, Truskawka

Dawka:

Jabłoń, grusza

Owocówka jabłkóweczka, owocówka południóweczka, zwójka różóweczka, zwójka głogóweczka, zwójka dębóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka siewkóweczka, zwójka rdzaweczka, zwójka bukóweczka, zwójka koróweczka, wydłubka oczateczka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania środka: środek stosować po zakończeniu kwitnienia, gdy wszystkie płatki opadły do momentu pojawienia się owoców dojrzałych do konsumpcji, gdy posiadają typowy smak i jędrność (BBCH 71-89). Zabieg należy przeprowadzić w oparciu o obserwacje nalotu za pomocą pułapek feromonowych – po złożeniu jaj, na początku masowego wylęgu larw gąsienic. W zależności od intensywności pojawu szkodników zabieg można powtórzyć po 7-10 dniach.
Zalecana ilość wody: 600-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (w przypadku gruszy - z uwzględnieniem zastosowań wymienionych w dalszej części etykiety): 2.

Śliwa

Owocówka południóweczka, owocówka śliwkóweczka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania środka: Środek stosować najwcześniej w fazie BBCH 71 (po kwitnieniu).
Fenofaza umożliwiająca wykonanie ostatniego zabiegu: owoce dojrzałe do konsumpcji, posiadają typowy smak i jędrność (BBCH 89). Zabieg należy przeprowadzić w oparciu o obserwacje nalotu za pomocą pułapek feromonowych – po złożeniu jaj, na początku masowego wylęgu larw.
Zalecana ilość wody: 400-1200 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Winorośl

Zwójka kwasigroneczka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25-1,5 kg/ha.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Termin stosowania środka: Środek stosować od fazy, gdy kwiatostany są wyraźnie widoczne do fazy, gdy kwiatostany są powiększone, a kwiaty są ściśnięte razem (BBCH 53-55) lub od fazy, gdy zawiązki owoców zaczynają się formować i powiększać do fazy dojrzałości zbiorczej jagód (BBCH 71-89).
Zabieg należy przeprowadzić w oparciu o obserwacje nalotu za pomocą pułapek feromonowych – po złożeniu jaj, na początku masowego wylęgu larw.
Zalecana ilość wody: 500-1200 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych w dalszej części etykiety): 2.

Brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż

Bielinek kapustnik

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania środka: środek stosować w fazie BBCH 41-49 tj. w przypadku:
− brokułu, kalafiora - od początku rozwoju róży, do fazy - osiągnięcia przez różę typowej wielkości i kształtu;
− jarmużu - od początku do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonych do zbioru (od 10% do 100% osiągnięcia przez roślinę typowej masy liści);
− kapusty głowiastej białej, kapusty głowiastej czerwonej, kapusty włoskiej, kapusty pekińskiej – od fazy, gdy zaczynają się tworzyć główki do fazy, gdy główki osiągają typową wielkość, kształt i twardość;
− kapusty brukselskiej - od początku rozwoju pąków bocznych do fazy, gdy pędy poniżej pąka szczytowego są mocno zamknięte.
Zalecana ilość wody: 380-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań w dalszej części etykiety): 2.

Fasola zwykła przeznaczona na zbiór świeżych strąków uprawiana w polu lub pod osłonami

Słonecznica orężówka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania środka: Środek stosować w przypadku uprawy polowej fasoli od fazy, gdy 10% strąków osiąga typową długość do fazy pełnej dojrzałości strąków (BBCH 71-89), a w przypadku uprawy w szklarni od fazy, gdy 10% strąków osiąga typową długość do fazy, gdy widoczne są
pojedyncze nasiona w strąkach (BBCH 71-79).
Zalecana ilość wody: 400-800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań w dalszej części etykiety): 2.

Groch zielony łuskowy, groch zielony cukrowy

Pachówka strąkóweczka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania środka: Środek stosować od fazy, gdy 10% strąków osiąga typową długość do fazy, gdy widoczne są pojedyncze nasiona w strąkach (BBCH 71-79).
Zalecana ilość wody: 300-800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań w dalszej części etykiety): 2.

Papryka, pomidor uprawiane w polu

Słonecznica orężówka

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania środka: Środek stosować od fazy, gdy pierwszy liść właściwy na pędzie głównym jest całkowicie rozwinięty do fazy widocznego piątego kwiatostanu (pomidor) / piątego pąka kwiatowego (papryka) (BBCH 11-55) lub od fazy gdy pierwszy owoc osiągał typową wielkość (pomidor) / od fazy gdy pierwszy owoc osiągnął typową wielkość i kształty (papryka) do końca fazy dojrzewania owoców i nasion tj. pełnej dojrzałości gdy owoce mają typową barwę (BBCH 71-89).
Zalecana ilość wody: 400-1200 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań w dalszej części etykiety): 2.

Pomidor uprawiany pod osłonami

Słonecznica orężówka, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, skośnik pomidorowy

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania środka:
- pod osłonami innymi niż szklarnie o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża: Środek stosować od fazy, gdy pierwszy liść właściwy na pędzie głównym jest całkowicie rozwinięty do fazy widocznego piątego kwiatostanu (BBCH 11-55) lub od fazy gdy pierwszy owoc osiągał typową wielkość do końca fazy dojrzewania owoców i nasion tj. pełnej dojrzałości gdy owoce mają typową barwę (BBCH 71-89).
Zalecana ilość wody: 400-1200 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań w dalszej części etykiety): 2.

Papryka uprawiana pod osłonami

Słonecznica orężówka, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania środka:
- pod osłonami innymi niż szklarnie o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża: Środek stosować od fazy, gdy pierwszy liść właściwy na pędzie głównym jest całkowicie rozwinięty, do fazy widocznego piątego pąka kwiatowego (BBCH 11-55) lub od fazy gdy pierwszy owoc osiągał typową wielkość i kształty do końca fazy dojrzewania owoców i nasion tj. pełnej dojrzałości gdy owoce mają typową barwę (BBCH 71-89).
Zalecana ilość wody: 400-1200 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań w dalszej części etykiety): 2.

Oberżyna uprawiana pod osłonami

Błyszczka jarzynówka, słonecznica orężówka, skośnik pomidorowy, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania środka:
- pod osłonami innymi niż szklarnie o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża: Środek stosować od fazy, gdy pierwszy liść właściwy na pędzie głównym całkowicie rozwinięty do fazy widocznego piątego pąka kwiatowego (BBCH 11-55) lub od fazy gdy pierwszy owoc osiągnął typową wielkość i kształty do końca fazy dojrzewania owoców i nasion tj. pełnej dojrzałości gdy owoce maja typową barwę (BBCH 71-89).
Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Ogórek, cukinia, kabaczek, patison, arbuz, melon, dynia uprawiane pod osłonami, w szklarniach

Słonecznica orężówka, błyszczka jarzynówka, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania środka:
- pod osłonami innymi niż szklarnie o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża: Środek stosować od fazy, gdy pierwszy liść właściwy na pędzie głównym jest całkowicie rozwinięty do fazy, gdy na pędzie głównym widoczny jest zawiązek piątego pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 11-55) lub od fazy, gdy pierwszy owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą do fazy pełnej dojrzałości, gdy wszystkie owoce mają typową barwę (BBCH 71-89).
- w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża: Środek stosować od fazy, gdy pierwszy liść właściwy na pędzie głównym jest całkowicie rozwinięty do fazy pełnej dojrzałości, gdy wszystkie owoce mają typową barwę (BBCH 11-89).
Zalecana ilość wody: 400-1200 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań w dalszej części etykiety): 2.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Grusza

Gąsienice minujące liście (szrotówek białaczek, toczyk gruszowiaczek)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania środka: środek stosować po zakończeniu kwitnienia, gdy wszystkie płatki opadły do momentu pojawienia się owoców dojrzałych do konsumpcji, gdy posiadają typowy smak i jędrność (BBCH 71-89). Zaleca się by zabieg przeprowadzić w oparciu o obserwacje nalotu za pomocą pułapek feromonowych – po złożeniu jaj, na początku masowego wylęgu larw gąsienic. W zależności od intensywności pojawu szkodników zabieg można powtórzyć po 7-10 dniach.
Zalecana ilość wody: 600-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań we wcześniejszej części etykiety): 2.

Winorośl

Muszka plamoskrzydła

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25-1,5 kg/ha.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Termin stosowania środka: Środek stosować od fazy, gdy kwiatostany wyraźnie widoczne do fazy, gdy kwiatostany powiększone, a kwiaty są ściśnięte razem (BBCH 53-55) lub od fazy, gdy zawiązki owoców zaczynają się formować i powiększać do fazy dojrzałości zbiorczej jagód (71-89).
Zalecana ilość wody: 500-1200 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań we wcześniejszej części etykiety): 2.

Truskawka, poziomka uprawiana w polu, pod osłonami, w szklarniach

Zwójka truskaweczka, zwójka poziomeczka, bawełnówka egipska, słonecznica orężówka, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica), muszka plamoskrzydła

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania środka:
− truskawka, poziomka uprawiane w gruncie i pod osłonami innymi niż szklarnie o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża: Środek stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia do fazy, gdy na dnie rozety ukazują się pąki kwiatowe (BBCH 11-55) lub od fazy rozrostu dna kwiatowego do końca fazy drugiego zbioru, gdy większość owoców jest wybarwiona BBCH 71-89).
− truskawka, poziomka uprawiane w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża: Środek stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy drugiego zbioru, gdy większość owoców jest wybarwiona (BBCH 11-89).
Zalecana ilość wody: 400-1200 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 2.

Malina, jeżyna, malinojeżyna, porzeczka czarna, porzeczka biała, porzeczka czerwona, agrest, porzeczkoagrest

Zwójka porzeczkóweczka, zwójka bukóweczka, zwójka różóweczka, zwójka rdzaweczka, muszka plamoskrzydła

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25-1,5 kg/ha.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania: środek stosować od początku fazy rozwoju liści do widocznych pierwszych pąków kwiatowych (BBCH 11-55).
Zalecana ilość wody: 500-1200 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 2.

Borówka wysoka, aronia, żurawina

Zwójka plameczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka, zwójka bukóweczka, muszka plamoskrzydła

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25-1,5 kg/ha.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania: środek stosować od początku fazy rozwoju liści do widocznych pierwszych pąków kwiatowych (BBCH 11-55).
Zalecana ilość wody: 500-1200 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 2.

Sałata głowiasta, sałata liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym radicchio), endywia, rukola

Błyszczka jarzynówka, słonecznica orężówka, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania środka: Środek stosować od fazy 2 liścia do fazy:
− osiągnięcia przez główkę typowej wielkości, kształtu i twardości (sałata głowiasta, cykoria sałatowa, endywia) (BBCH 11–49),
− osiągnięcia typowej masy liści (sałata liściowa, rukola) (BBCH 11–49).
Zalecana ilość wody: 380-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Fasola zwykła przeznaczona na zbiór świeżych strąków uprawiana w polu lub pod osłonami

Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, bawełnówka egipska

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania środka: Środek stosować w przypadku uprawy polowej fasoli od fazy, gdy 10% strąków osiąga typową długość do fazy pełnej dojrzałości: strąków (BBCH 71-89), a w przypadku uprawy w szklarni od fazy, gdy 10% strąków osiąga typową długość do fazy, gdy widoczne są
pojedyncze nasiona w strąkach (BBCH 71-79).
Zalecana ilość wody: 400-800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań we wcześniejszej części etykiety): 2.

Groch zielony łuskowy, groch zielony cukrowy

Słonecznica orężówka, omacnica prosowianka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania środka: Środek stosować od fazy, gdy 10% strąków osiąga typową długość do fazy, gdy widoczne są pojedyncze nasiona w strąkach (BBCH 71-79).
Zalecana ilość wody: 300-800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań we wcześniejszej części etykiety): 2.

Bób

Słonecznica orężówka, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, bawełnówka egipska

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania środka: fenofaza umożliwiająca wykonanie ostatniego zabiegu - koniec fazy kwitnienia, 90% kwiatów przekwitło, widoczne pierwsze strąki (BBCH89).
Zalecana ilość wody: 400-800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż

Bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, błyszczka jarzynówka, słonecznica orężówka, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, piętnówka brukiewka, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania środka: środek stosować w fazie BBCH 41-49 tj. w przypadku:
− brokułu, kalafiora - od początku rozwoju róży do fazy osiągnięcia przez różę typowej wielkości i kształtu;
− jarmużu - od początku do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonych do zbioru (od 10% do 100% osiągnięcia przez roślinę typowej masy liści);
− kapusty głowiastej białej, kapusty głowiastej czerwonej, kapusty włoskiej, kapusty pekińskiej – od fazy, gdy zaczynają się tworzyć główki do fazy, gdy główki osiągają typową wielkość, kształt i twardość;
− kapusty brukselskiej - od początku rozwoju pąków bocznych do fazy, gdy pędy poniżej pąka szczytowego są mocno zamknięte.
Zalecana ilość wody: 380-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań we wcześniejszej części etykiety): 2.

Pomidor, papryka, uprawiane w polu

Bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania środka: Środek stosować od fazy, gdy pierwszy liść właściwy na pędzie głównym jest całkowicie rozwinięty do fazy widocznego piątego kwiatostanu (pomidor) / piątego pąka kwiatowego (papryka) (BBCH 11-55) lub od fazy gdy pierwszy owoc osiągał typową wielkość (pomidor) / od fazy gdy pierwszy owoc osiągnął typową wielkość i kształty (papryka) do końca fazy dojrzewania owoców i nasion tj. pełnej dojrzałości gdy owoce mają typową barwę (BBCH 71-89).
Zalecana ilość wody: 400-1200 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań we wcześniejszej części etykiety): 2.

Oberżyna uprawiana w polu

Błyszczka jarzynówka, słonecznica orężówka, skośnik pomidorowy, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania środka: Środek stosować od fazy, gdy pierwszy liść właściwy na pędzie głównym całkowicie rozwinięty do fazy widocznego piątego pąka kwiatowego (BBCH 11-55) lub od fazy gdy pierwszy owoc osiągnął typową wielkość i kształty do końca fazy dojrzewania owoców i nasion tj. pełnej dojrzałości gdy owoce maja typową barwę (BBCH 71-89).
Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Ogórek, cukinia, patison, kabaczek uprawiane w polu

Rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania środka: Środek stosować od fazy, gdy pierwszy liść właściwy na pędzie głównym jest całkowicie rozwinięty do fazy, gdy na pędzie głównym widoczny jest zawiązek piątego pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 11-55) lub od fazy, gdy pierwszy owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą do fazy pełnej dojrzałości, gdy wszystkie owoce mają typową barwę (BBCH 71-89).
Zalecana ilość wody: 400-1200 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań we wcześniejszej części etykiety): 2.

Rośliny ozdobne uprawiane w polu i pod osłonami

Zwójka bukóweczka, zwójka różóweczka, zwójka dębóweczka, zwójka porzeczkóweczka, ćma bukszpanowa, zwójka sosnówka, brudnice, zawisaki oraz inne gąsienice motyli zjadające i minujące liście

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania środka: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodników.
Zalecana ilość wody: 500-1500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Rośliny zielarskie uprawiane w polu i pod osłonami

Błyszczka jarzynówka, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica. panewka, rolnica. zbożówka, słonecznica orężówka, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania środka: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodników.
Środek stosować w fazach BBCH 41-49.
Zalecana ilość wody: 380 – 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Zwalczane agrofagi:

Affirm 095 SG to insektycyd o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania gąsienic poprzez powodowanie zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego. Stosuje się go w ochronie m.in. takich upraw jak: jabłoń, grusza, śliwa, winorośl, brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż, fasola zwykła, gorch zielony, papryka i pomidor.

Affirm 095 SG ma postać granul rozpuszczalnych w wodzie (SG). Zawiera substancję czynną: benzoesan emamektyny (związek z grupy makrocyklicznych laktonów) – 9,5 g/kg (0,95%). Na roślinie działa wgłębnie oraz translaminarnie. Efekt działania widoczny jest po kilku godzinach w postaci paraliżu szkodnika. Jego śmierć następuje najpóźniej po około 4 dniach. 

Affirm 095 SG zwalcza m.in. takie insekty jak: owocówka jabłkóweczka, owocówka południóweczka, zwójka różóweczka, zwójka głogóweczka,
zwójka dębóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka siewkóweczka, zwójka rdzaweczka, zwójka bukóweczka, zwójka koróweczka, wydłubka oczateczka, owocówka śliwkóweczka, zwójka kwasigroneczka, bielinek kapustnik,słonecznica orężówka, pachówka strąkóweczka, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, skośnik pomidorowy, błyszczka jarzynówka, szrotówek białaczek, toczyk gruszowiaczek, muszka plamoskrzydła, zwójka truskaweczka, zwójka poziomeczka, zwójka porzeczkóweczka, zwójka plameczka, błyszczka jarzynówka, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka, omacnica prosowianka, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, błyszczka jarzynówka, piętnówka brukiewka, ćma bukszpanowa, zwójka sosnówka, brudnice i zawisaki.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, sadowniczych lub opryskiwaczy ręcznych (w tym plecakowych). Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): winorośl, malina, jeżyna, malinojeżyna, porzeczka czarna, porzeczka biała, porzeczka czerwona, agrest, porzeczkoagrest, borówka wysoka, żurawina, aronia – 7 dni; arbuz, bób, brokuł, cukinia, cykoria sałatowa, dynia, endywia, fasola zwykła przeznaczona na zbiór świeżych strąków, groch zielony łuskowy, groch zielony cukrowy, grusza, jabłoń, jarmuż, kabaczek, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta brukselska, kapusta pekińska, kapusta włoska, melon, oberżyna, ogórek, papryka, patison, pomidor, rośliny zielarskie, rukola, sałata głowiasta, sałata liściowa, śliwa, truskawka, poziomka – 3 dni; rośliny ozdobne – nie dotyczy.

Uwaga
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Do pobrania

Używamy plików cookies

Ampol-Merol i jego kontrahenci używają cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamowych, statystycznych oraz świadczenia usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce prywatności.