Nawożenie dolistne – aktywna regeneracja roślin

mgr inż. Grzegorz Kopeć

Dyrektor ds. Innowacji Ampol-Merol Sp. z o.o.

Skąd się biorą chwasty?

Gleba w sposób naturalny nie znosi w sobie „monogatunkowości mieszkańców”, czyli roślin uprawnych, a szczególnie monokultur. Dlatego też – w celu zmniejszenia dominacji jednego gatunku – tworzy w sobie korzystne warunki dla rozwoju innej grupy roślin, np. chwastów. Chwasty to rośliny antropogeniczne – „występują razem z człowiekiem”.

W ten sposób przełamują one np.: 

 • jednostronne pobierania składników pokarmowych z gleby,
 • jednopiętrowość rozwoju systemu korzeniowego i części nadziemnej, 
 • neutralizują nadmiar dominujących i toksycznych wydzielin korzeniowych, 
 • napowietrzają głębsze swoje poziomy przez mocno ukorzeniające się chwasty,
 • gleby zabezpieczają się przed tzw. osiadaniem, np. stwarzając odpowiednie warunki do rozwoju chwastom, np. o silnym i głębokim systemie korzeni pionowych i poprzecznych, jak np. ostrożeń polny czy skrzyp polny.

ostrzeń polny

ostrzeń polny 

skrzyp polny

skrzyp polny

W jaki sposób chwasty szkodzą uprawom?

Konkurencyjność chwastów dla roślin uprawnych zależy od bardzo wielu czynników, ale przede wszystkim od:

 • ich zagęszczenia (szt./m2);
 • liczebności gatunkowej (bardziej niebezpieczne są chwasty kompensujące się, które silnie się namnażają; sprzyja temu ten sam rytm rozwoju, co mają rośliny uprawne, np. siew tej samej rośliny uprawnej po sobie, np. formy ozime – pszenica ozima po pszenicy ozimej lub bezorkowa uprawa, gdzie wzrasta liczebność, np. stokłosy czy bodziszka drobnego);
 • gatunku rośliny uprawnej, tzn. jej tempa wzrostu – szybkość zakrycia międzyrzędzi prowadzi do zacienianie gleby, co ogranicza wtórne kiełkowanie nasion chwastów; najbardziej narażone są plantacje: kukurydzy, buraka cukrowego, bobowatych;
 • technologii uprawy – rośliny siane w szerokie międzyrzędzia są bardziej podatne na zachwaszczenie, np. kukurydza, burak czy ziemniaki.

                              wysoka konkurencyjność chwastów w kukurydzy

To właśnie kukurydza, burak czy ziemniak w początkowym okresie są wyjątkowo narażone na wysoką presję chwastów – jak widać na powyższym zdjęciu.

Szczególnie w tych uprawach i to z wielką starannością, należy jak najszybciej podejść do skutecznej regulacji zachwaszczenia, aby nie doprowadzić do tak wysokiej szkodliwości i utraty plonu. 

Należy pamiętać, że w późniejszych fazach chwastów stosowanie herbicydów jest mniej efektywne i wiele droższe. 

Wiąże się to z zastosowaniem wyższych dawek preparatów, a tym samym stają się one bardziej niebezpieczne dla rośliny uprawnej, gdyż wykazują wobec niej niepożądaną fitotoksyczność. 

Wiadomo, że liczniej występujące chwasty w uprawach rolniczych przede wszystkim:

 • znacznie ograniczają wielkość plonowania,
 • pogarszają jego jakość poprzez większy udział zanieczyszczeń. 

A to z kolei odbija się w postaci zaniżonej ceny poprzez znaczne potrącenia. W skrajności nawet dyskwalifikują do dalszej sprzedaży, np. zbyt duży udział nasion przytulii czepnej w pszenicy.

przytulia czepna 

przytulia czepna
przytulia czepna                               

Jak ograniczyć bezpośrednią szkodliwość chwastów?

W rolnictwie integrowanym ważna jest ocena stopnia zagrożenia, którą należy określić:

 • na podstawie lustracji plantacji, 
 • znajomości upodobań danych chwastów do konkretnych pól, 
 • wiedzy o chwastach tzn. ich biologia, rytm wzrostu, ich „słabości” itp. 

W dalszym postępowaniu ważne jest, aby precyzyjnie dobrać odpowiednią metodę ochrony plantacji. Najczęściej wybieraną jest ochrona chemiczna z zastosowaniem środków ochrony roślin. Jest ona szybka i wysoce skuteczna, która daje producentom rolnym pełną kontrolę nad czystością plantacji i poziomem jej plonowania. 

Należy pamiętać, że stosowane substancje aktywne, pochodzące szczególnie z herbicydów, są również mniej lub bardziej fitotoksyczne dla roślin uprawnych.

Fitotoksyczność możemy określić w czasie lustracji pola (ok. 2-5 dni po zabiegu).

Najczęściej objawia się tym, że:

 • miejsca liścia, gdzie osiadła kropla roztworu żółkną lub bieleją, po czym rośliny stają się jasnozielone; 
 • na blaszce liściowej uwidaczniają się mozaiki;
 • brzegi liści są bardziej odbarwione, czasami stają się lekko bordowe; 
 • spada ich turgor lub odwrotnie są twarde i kruche;
 • rośliny nie opryskane np. koło słupów są bardziej zielone.

Wszystko zależy od właściwości substancji czynnej, gatunku rośliny lub jej fazy rozwojowej.

odbarwienia po herbicydowe w buraku cukrowym i kukurydzy  

odbarwienia po herbicydowe w buraku cukrowym i kukurydzy
odbarwienia poherbicydowe w buraku cukrowym i kukurydzy

Objawy fitotoksyczności w bardzo wielu przypadkach zachodzą w sposób mniej inwazyjny – bardziej niewidoczny – utajony bez powyższych cech. Rośliny początkowo zachowują prawidłowy pokrój zewnętrzny, ale po pewnym czasie zauważamy, że wolniej rosną niż rośliny nieopryskane, zlokalizowane koło studzienek lub słupów na zakolach itp. Etap wyhamowanej wegetacji może trwać od 5 do nawet 14 dni – szczególnie przy niekorzystnych warunkach pogodowych.

Jak najskuteczniej zmniejszyć negatywny wpływ herbicydów na rośliny uprawne?

Aby skrócić okres fitotoksyczności, należy po 2-3 dniach od zabiegu zastosować zabieg regenerujący o działaniu antystresowym nawozem Agravita® Aktiv 48 Plus w dawce 0,5 kg/ha.

To sprawdzony sposób we wszystkich roślinach uprawnych na przeciwdziałanie stresom po zastosowanych herbicydach lub regulatorach wzrostu.

Często mamy obawy, że użycie nawozu Agravita® Aktiv 48 Plus osłabi dalsze działanie herbicydów. Chciałbym tu wyraźnie nadmienić, że nie ma obaw, gdyż stosujemy nawóz Agravita® Aktiv 48 Plus od 2 do 3 dni po zabiegu chemicznym. Jest to czas, aby substancje aktywne z herbicydów dobrze się wchłonęły i przemieściły w chwastach, a następnie zaczęły swoje działanie.

Kolejny argument – dobieramy odpowiednio selektywne preparaty, w których wg etykiety chwasty występujące na polu są wymienione w pozycji: wrażliwe.

To po prostu się sprawdza...

Aby w pełni wykorzystać przejazd opryskiwacza możemy, a nawet powinniśmy do nawozu Agravita® Aktiv 48 Plus dodać inne niezbędne składniki pokarmowe potrzebne w metabolizmie danej rośliny, jak np.: bor, cynk, mangan, magnez czy siarkę lub dodatkowo insektycydy czy fungicydy łącznie.

Długoletnia praktyka i znajomość działania substancji czynnych daje nam pewność, że i tak wystąpią na roślinach fitotoksyczności. Dlatego też w takiej sytuacji polecam zastosować innowacyjny produkt – biostymulator, który w obecnym roku wegetacyjnym 2023 wprowadziliśmy na rynek krajowy o nazwie MicroSpeed® Energy. Ma on wiele zastosowań, między innymi w rozwiązywaniu powyższych problemów związanych z fitotoksycznością w roślinach uprawnych, warzywniczych i ozdobnych. W aplikacji nalistnej wprowadza do rośliny dwie substancje. Jedna z nich to opatentowany związek o skrócie IRC – inhibitor rozkładu chlorofilu. Bardzo skutecznie i widocznie zabezpiecza rośliny przed zbyt wczesnym rozkładem chlorofilu. Dzięki temu roślina dalej może prowadzić tak ważny proces fotosyntezy bez większych zakłóceń. Drugi to kwas pidolowy, który poprawia wykorzystanie azotu na rzecz powstawania większej ilości aminokwasów, a w konsekwencji białek. Takie połączenie substancji stawia produkt MicroSpeed® Energy jako wysoko skuteczny biostymulator w zabezpieczeniu roślin przed wieloma stresami (susza, fitotoksyczności, nadmiar azotynów w warzywach itp. – po więcej treści zapraszam na stronę www.ampol-merol.pl. 

Zatem polecam dwa sposoby prowadzące do ograniczenia fitotoksyczności w uprawach: 

I. 2-3 dni po zabiegu herbicydowym – zastosować mieszaninę regenerująco-stymulującą w uprawach:

BURAK CUKROWY

(w kolejności dodawania do opryskiwacza)

Agravita® Korektor 0,15 l/ha + Agravita® Aktiv 48 Plus 0,5 kg/ha + Agravita® Siarczan Mg 7 kg/ha + Agravita® Mangan 2 l/ha + Agravita® Bor 15% 2 l/ha

KUKURYDZA

(w kolejności dodawania do opryskiwacza)

Agravita® Korektor 0,15 l/ha + Agravita® Aktiv 48 Plus 0,5 kg/ha + Agravita® Cynk 2 l/haAgravita® Siarczan Mg 7 kg/ha + Agravita® Bor 15% 1,5 l/ha

ZIEMNIAK

Agravita® Korektor 0,15 l/ha + Agravita® Aktiv 48 Plus 0,5 kg/ha + Agravita® Mangan 16,3% 2 l/ha + Agravita® Siarczan Mg 7 kg/ha + Agravita® Bor 15% 1 l/ha

POWYŻSZE MIESZANINY MOŻNA ŁĄCZYĆ Z FUNGICYDAMI I INSEKTYCYDAMI

Np. wyobraźmy sobie: w buraku cukrowym zwykle wykonuje się od 4 do 5 zabiegów herbicydowych, w których substancje czynne działają nalistnie oraz doglebowo, a na rośliny buraka fitotoksycznie. Przyjmijmy, że średnio po jednym zabiegu stres trwa około 4-5 dni, w sumie to daje 16-25 dni (na około 180 dni wegetacji buraka) to stanowi średnio 12% tego okresu. Jeśli skrócimy ten czas regeneracji do połowy, to mamy o tyle więcej wykorzystanych temperatur efektywnych, czyli dłuższą wegetację, a zatem efektywniejsze budowanie plonu (znane nam zagadnienie z wegetacji kukurydzy).

W buraku liczne doświadczenia wykazują, że skrócenie jego wegetacji w wyniku opóźnionego siewu lub wcześniejszego zbioru o 10-15 dni to spadek plonu korzeni rzędu 12-15%.

Poherbicydowe stosowanie produktu Agravita® Aktiv 48 Plus to już od dłuższego czasu:

 • sprawdzony sposób na szybszą regenerację plantacji roślin uprawnych,
 • powrót do pełnej wegetacji.

II. 3-4 dni przed zabiegiem herbicydowym – zastosować mieszaninę zabezpieczająco-stymulującą w uprawach:

BURAK CUKROWY

(w kolejności dodawania do opryskiwacza)

Agravita® Korektor 0,15 l/ha + MicroSpeed® Energy 0,25 kg/ha + Agravita® Siarczan Mg 7,0 kg/ha + Agravita® Potasowa 2,0 kg/ha + Agravita® Bor 15% 2,0 l/ha

KUKURYDZA

(w kolejności dodawania do opryskiwacza)

Agravita® Korektor 0,15 l/ha + MicroSpeed® Energy 0,25 kg/ha + Agravita® Cynk 2,0 l/ha + Agravita® Siarczan Mg 7,0 kg/ha + Agravita® Bor 15% 1,5 l/ha

ZIEMNIAK

Agravita® Korektor 0,15 l/ha + MicroSpeed® Energy 0,25 kg/ha + Agravita® Mangan 16,3% 2 l/ha + Agravita® Siarczan Mg 7,0 kg/ha + Agravita® Bor 15% 1,0 l/ha

rzepak

  kolba

Podsumowując: Dobre praktyki zwracają się z grubą nawiązką

Używamy plików cookies

Ampol-Merol i jego kontrahenci używają cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamowych, statystycznych oraz świadczenia usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce prywatności.