Odpowiednio nawożona kukurydza to czysty zysk

dr inż. Przemysław Kardasz

Polowa Stacja Doświadczalna w Winnej Górze, IOR-PIB Poznań

Kukurydza jest rośliną charakteryzującą się wysoką produkcją biomasy, która koncentruje duże ilości składników pokarmowych. Odpowiednio nawożona wyda wysoki plon o dobrych parametrach jakościowych. Dlatego warto zainwestować w produkty, które pozwolą osiągnąć założony cel.

Kukurydza zaliczana jest do roślin, które do wydania wysokiego plonu muszą z gleby pobrać duże ilości składników pokarmowych. Składniki te nie tylko wpływają na ilość plonu, ale także na jego jakość. Od ich dostępności w dużej mierze zależy jakość ziarna i paszy. Dlatego, układając plan nawozowy, należy uwzględnić zasobność gleby oraz wymagania pokarmowe kukurydzy.

Przygotowując plan nawozowy, należy pamiętać zarówno o makro, jak i mikroelementach. Kukurydza do wydania 1 tony ziarna i odpowiedniej ilości słomy średnio pobiera z gleby następującą ilość makroelementów: 20-30 kg N, 8-10 kg P2O5, 22-32 kg K20, 4-6 kg MgO, 3-4 kg S i 2 kg CaO.

Nie mniej ważne są mikroelementy, które kukurydza również w zróżnicowanym stopniu pobiera. Do wydania 1 tony ziarna i odpowiedniej ilości słomy średnio pobiera: 200-250 g Fe, 40-60 g Zn, 20-30 g B, 10-12 g Cu, 35-40 g Mn, 1 g Mo. Stosując nawozy, należy ich dawki dostosować do zasobności gleby, zapewniając tym samym ich odpowiednią ilość niezbędną dla rośliny uprawnej. Bardzo ważne, aby stawiać na nawozy sprawdzone, zapewniające roślinom odpowiednią ilość dostępnych składników odżywczych.

Wieloskładnikowe przedsiewnie

Przystępując do przedsiewnego nawożenia kukurydzy, należy bezwzględnie pamiętać, że jest ona rośliną o bardzo wysokich wymaganiach pokarmowych. Układając plan nawozowy, należy sprawdzić wymagania kukurydzy i zasobność gleby, aby roślinie żadnych składników nie zabrakło. Celem stosowania nawozów wieloskładnikowych jest dostarczenie roślinie przede wszystkim potasu i fosforu. Potas, potrzebny kukurydzy przez cały okres wegetacji, odpowiada za gospodarkę wodną i azotową rośliny. Odpowiednia ilość tego pierwiastka sprawia, że roślina lepiej gospodaruje wodą, a tym samym lepiej znosi okresowe jej braki. Ponadto roślina efektywniej pobiera i przetwarza azot w plon ziarna.

Fosfor potrzebny jest roślinie głównie w początkowych fazach rozwojowych, istotnie wpływając na intensywność jej wzrostu. Następnie składnik ten potrzebny jest kukurydzy w okresie kwitnienia. Wybierając nawóz wieloskładnikowy, należy postawić na sprawdzony, aby znajdujące się w nim składniki odżywcze były w jak największym stopniu dostępne dla kukurydzy i to już od samego początku wzrostu i rozwoju.

Na rynku jest wiele nawozów dedykowanych dla kukurydzy.Przed zakupem warto zapoznać się z danym produktem, aby dostosować jego skład do aktualnych potrzeb nawozowych kukurydzy. Nawóz MacroSpeed® PERFECT PK (Ca,S) 15-30 (7-10,5) + Zn 0,5% jest jednym z ważniejszych wieloskładnikowych nawozów mineralnych. Zawiera on wysoką koncentrację składników pokarmowych bardzo dobrze rozpuszczalnych w środowisku glebowym. Sprawia to, że składniki w nim zawarte są szybko dostępne dla kukurydzy. Ważną cechą tego nawozu jest obecność łatwo przyswajalnego fosforu oraz wzbogacenie go w cynk, wapń i siarkę.

Nawożąc kukurydzę wieloskładnikowymi nawozami mineralnymi, można wykorzystać Polifoski, które są nawozami z wieloletnią tradycją. Na rynku obecne są od blisko 50 lat. Ta sprawdzona marka bardzo dobrze nadaje się do nawożenia kukurydzy. W zależności od zasobności gleby oraz jej jakości można wybrać jeden z następujących nawozów: Polifoska® 6, Polifoska® 8, Polifoska® Krzem. Stawiając na Polifoskę® Krzem, należy pamiętać, że jest ona dedykowana głównie na stanowiska ubogie w potas, gdzie nawożenie organiczne jest silnie ograniczone. Natomiast w sytuacji, gdy nawożenie organiczne nie jest pomijane, a stosunki fosforu do potasu są zbliżone, zalecana jest Polifoska® 8. Łatwo dostępne dla roślin formy fosforu i potasu sprawiają, że kukurydza nie cierpi na niedobory tych składników.

Azot przedsiewnie

W polskim rolnictwie przedsiewne nawożenie kukurydzy azotem jest ważnym elementem produkcji. Azot jest najważniejszym składnikiem plonotwórczym, dlatego nawożenia tym składnikiem nie wolno lekceważyć. Przystępując do nawożenia azotem, należy ustalić dawkę, jaka powinna zostać dostarczona roślinom, aby plon był odpowiedni. Przyjmuje się, że dawka nawozu mineralnego zależy od dwóch czynników: zapotrzebowania rośliny, pokrycia zapotrzebowania przez azot glebowy pochodzący głównie z mineralizacji materii organicznej oraz zastosowanych nawozów organicznych. Do ustalenia dawki azotu przydatny jest następujący wzór, gdzie:

  • Nn – dawka nawozowa azotu [kg/ha];
  • P – zakładany plon ziarna [t/ha];
  • Pj – pobranie jednostkowe azotu [kg N/1 tonę ziarna i słomy];
  • Nmin – azot mineralny [kg/ha].


Korzystając z powyższego wzoru, należy pamiętać, że pobranie jednostkowe azotu jest silnie zróżnicowane i wynosi od 20–30 kg N/1 tonę ziarna + słomę. Wartość ta zależy od kilku elementów, które należy uwzględnić, aby dawka nawozu była odpowiednia. Jednym z ważniejszych elementów jest stanowisko. Należy przyjąć, że na glebach żyznych pobranie jednostkowe jest niższe. Podczas oznaczania azotu mineralnego należy pamiętać, że otrzymaną wartość na glebach żyznych można przemnożyć przez współczynnik 1,5. Związane jest to z tym, że składnik ten najsilniej uwalniany jest od czerwca do sierpnia, gdy jest największe zapotrzebowanie kukurydzy na składniki pokarmowe.

Chcąc dobrze nawozić kukurydzę azotem, należy postawić na dobry, a zarazem sprawdzony nawóz oraz określić termin stosowania. Standardowo zaleca się stosowanie azotu w dwóch dawkach. Pierwsza dawka, stosowana przedsiewnie, powinna stanowić od 50 do 70% całego zapotrzebowania na azot. Na glebach lżejszych powinna ona być mniejsza. Wybierając nawóz do przedsiewnego nawożenia kukurydzy, należy pamiętać, że oprócz dobrej rozpuszczalności powinien wykazywać możliwość przemieszczania się do strefy korzeniowej. Wielu rolników do przedsiewnego dostarczenia roślinie azotu wybiera saletrzak, który w dużej mierze determinuje ilość otrzymanego plonu.

Dobrym saletrzakiem jest Canwil z magnezem 27 N – uniwersalny nawóz azotowy, który poza azotem dostarcza kukurydzy magnez, bardzo ważny pierwiastek wpływający na wzrost i rozwój rośliny. Ponadto pierwiastek ten korzystnie wpływa na przemianę materii. Wchodzący w skład nawozu Canwil wapń pozytywnie wpływa na odczyn gleby, a także poprawia jej stosunki wodno-powietrzne.

Saletrosan® 26 to azotowy nawóz, który przedsiewnie można stosować pod kukurydzę. Zawiera 26% azotu w dwóch formach: amonowej (19%), saletrzanowej (7%). Cennym składnikiem tego nawozu jest siarka (13%) w formie siarczanu, dobrze rozpuszczalnego w wodzie.

Zaksan® 33 to typowy nawóz azotowy, zawierający 33% azotu. Połowę stanowi azot w formie amonowej (wolniej działającej), drugą połowę stanowi azot w formie azotanowej (szybko działającej). Należy pamiętać, że nawóz ten powinien być wymieszany z glebą.

RSM® i RSM® S to azotowy nawóz coraz częściej stosowany na polskich polach. Ten wysokoskoncentrowany nawóz dostępny jest w formie wodnego roztworu saletrzano-mocznikowego. Nawóz ten zawiera wszystkie dostępne na rynku formy azotu: azotanową, amonową oraz amidową. Przedsiewna aplikacja RSM-u pozwala na równomierne rozprowadzenie nawozu. RSM® to skuteczny nawóz w okresach suszy, co jest bardzo istotne, gdyż często w okresie wzrostu i rozwoju kukurydzy występują niedobory wody.

Azot pogłównie

Druga dawka azotu powinna wynosić od 30 do 50% ogólnej dawki azotu. Ważne, aby pogłównie kukurydzę nawozić do fazy 4-6 liści (14-16 wg BBCH). Nie wolno nawożenia opóźniać, gdyż intensywne pobieranie składników pokarmowych, w tym również azotu, rozpoczyna się od fazy 6-8 liści (16-18 wg BBCH) i trwa aż do końca fazy kwitnienia. Dlatego tak ważne jest, aby rosnąca kukurydza miała odpowiedną ilość składników pokarmowych.

Do nawożenia pogłównego dedykowanych jest wiele nawozów, wśród których kilka zasługuje na szczególną uwagę. Pulrea® to jeden z nawozów nadających się do pogłównego nawożenia kukurydzy. Nawóz ten charakteryzuje się wysoką koncentracją azotu w formie amidowej. Dzięki tej formie długo działa, dostarczając
roślinie uprawnej azotu przez dłuższy czas. Nawóz ten można stosować praktycznie na wszystkich glebach z wyjątkiem gleb kwaśnych, zasadowych lub gdy były one świeżo zwapnowane.

Pulgran® jest nawozem w dużej mierze dedykowanym dla producentów kukurydzy, którzy stawiają na innowacje – choć nie tylko. Nawóz Pulgran® zawiera 46% azotu w formie amidowej. Charakteryzuje się większą granulacją, co umożliwia łączne mieszanie z nawozami o podobnej granulacji i gęstości nasypowej. Można go stosować na większości gleb z wyjątkiem kwaśnych, zasadowych i świeżo zwapnowanych.

MacroSpeed® GREEN MgO 25%, SO3 50% to granulowany nawóz magnezowo-siarkowy, zawierający łatwo dostępną siarkę. Siarka i magnez w tym nawozie dostarczane są roślinom niezależnie od pH gleby oraz są w pełni rozpuszczalne. Nawóz ten można swobodnie mieszać z innymi nawozami granulowanymi. Magnez i siarka są często pomijane w nawożeniu kukurydzy, gdyż uważa się, że kukurydza charakteryzuje się małymi wymaganiami pod względem tych dwóch makroskładników. Są one niezbędne do efektywnego wykorzystania azotu. Należy pamiętać, że kukurydza do wyprodukowania 1 tony ziarna + słomy musi pobrać ok. 4-6 kg MgO oraz 3-4 kg S. Dlatego należy je dostarczyć w formie dobrego, sprawdzonego nawozu. Dobra jakość nawozu sprawia, że znajdujące się w nim składniki całkowicie się rozpuszczą, będą w pełni i szybko dostępne dla rośliny uprawnej. Świetnym tego przykładem jest właśnie MacroSpeed® GREEN.

Używamy plików cookies

Ampol-Merol i jego kontrahenci używają cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamowych, statystycznych oraz świadczenia usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce prywatności.