Warunki optymalnego wykonania zabiegów środkami ochrony roślin

mgr inż. Krzysztof Lachutta

Specjalista ds. Nasiennictwa i Innowacji

Czym są środki ochrony roślin?

Środki ochrony roślin to substancje toksyczne, wprowadzane w sposób zamierzony do środowiska. W sposób nieunikniony, w momencie wykonania zabiegu stają się czynnikiem ryzyka dla wszelkich organizmów niedocelowych objętych zasięgiem swego rozprzestrzeniania.  

W celu optymalnego wykonania zabiegu ochrony roślin należy zacząć od upewnienia się, że sprzęt, który posiadamy jest sprawny, a następnie przeprowadzić kalibrację opryskiwacza (schemat 1). Korzyści wynikające z kalibracji opryskiwacza:

 • sprawny i przygotowany do pracy opryskiwacz
 • precyzyjne dobrane parametry pracy opryskiwacza (mniejsze straty środków ochrony roślin, gwarancja skuteczności zabiegów, równomierny rozkład środków w uprawie)
 • precyzyjne określenie ilości cieczy (oszczędność czasu i wody, większa wydajność pracy, ograniczenie marnowania środków, mniejsze zanieczyszczenie środowiska)
 • precyzyjne określenie ilości środka (oszczędność środków, tańsza ochrona roślin) 

Schemat 1. Procedura kalibracji opryskiwacza polowego

 1. Określ dawkę cieczy w zależności od rodzaju i fazy rozwojowej rośliny/uprawy oraz techniki opryskiwania.
 2. Sprawdź rozstaw opryskiwaczy polowych. Określ liczbę pracujących rozpylaczy.
 3. Odmierz odcinek 100 m na polnej drodze i zmierz czas przejazdu ciągnika z opryskiwaczem na wyznaczonym odcinku.

 

4. Oblicz prędkość, korzystając ze wzoru:

Prędkość (km/h) = 3,6 x 100 (m) : czas przejazdu odcinka 100 m

5. Oblicz wydatek rozpylacza wg wzoru:

opryskiwacze polowe:

Wydatek (l/min) = dawka (l/ha) x rozstaw rozpylaczy (m) x prędkość (km/h) : 600

opryskiwacze sadownicze:

Wydatek (l/min) = dawka (l/ha) x rozstaw rzędów (m) x prędkość (km/h) : 600 x liczba rozpylaczy

6. Sprawdź rzeczywisty wydatek rozpylaczy:

 • zamontuj rozpylacze
 • uruchom opryskiwacz i ustaw ciśnienie dobrane z tabeli wydatków
 • zmierz wydatek kilku wybranych rozpylaczy dla każdej sekcji
 • porównaj uzyskane wydatki z kwotą z p. 5

Największym problemem podczas wykonywania zabiegów ochrony roślin jest znoszenie cieczy. Znoszenie cieczy przy opryskiwaczach naziemnych waha się w szerokim zakresie w zależności od:

1/ Czynników technicznych:

  • wielkość kropel (ciśnienie cieczy, typ i rodzaj rozpylacza)
  • prędkość robocza
  • wysokość umieszczenia rozpylaczy
  • prędkość strumienia powietrza wytwarzanego przez opryskiwacz

2/ Czynników atmosferycznych:

  • prędkość i kierunek wiatru
  • wilgotność i temperatura powietrza
  • stabilność atmosferyczna

3/ Czynników biologicznych:

  • faza rozwojowa, wielkość i gęstość roślin 
  • osłony naturalne

 

Prawidłowe wykonywanie zabiegów opryskowych

Prawidłowy dobór dawki cieczy [l/ha] dla uprawy (tabela 1.)

  • odpowiednie naniesienie środków ochrony roślin na uprawach
  • dobra retencja cieczy bez ociekania z roślin
  • minimalizacja strat ciecz

   Tabela 1. Dawki cieczy dla różnych upraw i technik wykonywania zabiegów

 

Prawidłowa wielkość kropel (tabela 2.)

  • prawidłowe pokrycie powierzchni chronionych upraw
  • minimalizacja straty środków ochrony roślin w wyniku znoszenia cieczy użytkowej

Tabela 2. Wielkość kropel dostosowana do warunków pogodowych oraz stosowanych środków ochrony roślin

Legenda: oo - najlepszy wybór, o - pośredni wybór, x- nie stsosować

Prędkość robocza 

   • minimalizacja znoszenia cieczy 
   • równomierny rozkład cieczy
   • prawidłowa prędkość robocza zawierająca się w przedziale 4,0-7,0 km/h
   • zbyt mała prędkość - słaba penetracja upraw, mała wydajność pracy
   • zbyt duża prędkość - nadmierne znoszenie cieczy, brak stabilizacji wysokości belki

Wysokość belki roboczej

  • odpowiednia regulacja belki w celu minimalizacji jej wahań 
  • wysokość belki umieszczona nie niżej niż 35 cm nad uprawą oraz nie wyżej niż 50 cm
  • zbyt nisko umieszczona belka - nierównomierny rozkład cieczy, ryzyko uszkodzenia belki roboczej 
  • zbyt wysoko umieszczona belka - nadmierne znoszenie cieczy, nierównomierny rozkład cieczy

Warunki atmosferyczne 

  • wiatr (tabela 3.)
  • temperatura i wilgotność powietrza - ciepłe i suche powietrze powoduje szybkie odparowanie wody z kropel cieczy użytkowej. Zabiegi należy wykonywać zgodnie z zaleceniami znajdującymi się na etykiecie! W przypadku braku informacji zaleca się wykonywanie, gdy temperatura nie przekracza 25°C oraz wilgotność względna jest powyżej 40%
  • opad - intensywne opady powodują zmywanie środka ochrony roślin z upraw. NIE NALEŻY stosować środków ochrony roślin, w momencie kiedy opad przekracza 0,1 mm lub, w momencie gdy opady mają wystąpić po 3-5 h od wykonania zabiegu

   Tabela 3. Sposób określania wiatru oraz zalecenia agrotechniczne

Schemat wykonania mieszaniny zbiornikowej. Użyte adiuwanty Agravita Aktivator i Agravita Korektor.

 • Napełnić opryskiwacz wodą do ok. 50-70% pojemności i włączyć mieszadło
 • Dodać kondycjoner wody i środki przeciwpieniące, np. adiuwant Agravita® Korektor
 • Dodać płynne nawozy i mikroelementy 
 • Dodać substancje stałe, tj. saszetki foliowe, nawozy, preparaty o formulacji: WG, WP, SX 
 • Dodać środki ochrony roślin w formie koncentratu do sporządzania stężonej zawiesiny: SC, CS, OD, SE
 • Substancje rozpuszczalne aktywnie w formie koncentratów do emulgowania o formulacji: EW, EC, EG
 • Dodać środki ochrony roślin w formie koncentratów do roztworów: SL, SP, SG
 • Dodać adiuwant, np. Agravita® Aktivator
 • Uzupełnić zbiornik wodą, cały czas używając włączonego mieszadła, także w drodze na pole i w trakcie zabiegu

Używamy plików cookies

Ampol-Merol i jego kontrahenci używają cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamowych, statystycznych oraz świadczenia usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce prywatności.