Dodatkowe atuty siewu kukurydzy w płodozmianie

mgr inż. Grzegorz Kopeć

Dyrektor ds. Innowacji Ampol-Merol Sp. z o.o.

Kukurydza to znaczące źródło powstawania próchnicy w glebie. Wprowadzanie materii organicznej do gleby, np. w postaci obornika czy resztek pożniwnych znacznie podwyższa żyzność gleby, która bezpośrednio wpływa na jej urodzajność.

Substancje, występujące na różnym etapie rozkładu, tworzą humus – próchnicę. Stanowi ona jedną z ważniejszych części składowych gleby. Średnio 56% areału w Polsce zawiera poniżej 2% próchnicy, co jest bardzo niepokojące. Z dalszych danych wynika, że 89% gleb w naszym kraju - wg miedzynarodowych konwencji - obejmuje stepowienie z wyraźnymi skutkami suszy, gdzie zawartość próchnicy ustala się poniżej 3,5%. Stąd też prawidłowa agrotechnika, z wykorzystaniem racjonalnego płodozmianu wraz z wprowadzaniem bogatej masy organicznej, jest w stanie przerwać proces zubożania naszych gleb.

 

Zalety próchnicy i jej wpływ na właściwości gleby

Związki humusowe – próchnica wykazują bardzo szeroki zakres korzystnych właściwości mechanicznych, chemicznych, fizycznycy i biologicznych, które bezpośrednio wpływają na jej urodzajność, czyli wielkość i jakość pozyskiwanego plonu.

Obecność samych resztek pożniwnych nie daje jednak rolnikowi gwarancji podwyższania zawartości próchnicy w glebie. Warunkiem jej powstawania jest obecność życia biologicznego, jakim jest prawidłowo rozwijający się edafon, w którego skład wchodzą: bakterie, grzyby, glony, nicienie, pierwotniaki, znane nam dżdżownice, larwy, owady itd. Kolektywnie prowadzą one bardzo złożone procesy rozkładu materii organicznej w glebie.

Intensywność rozkładu resztek pożniwnych zdecydowanie zależy od: napowietrzenia gleby, jej wilgotności, temperatury, liczebności i aktywności biologicznej (edafon) itp.

 

Optymalny odczyn gleby 

 

Z kolei bardzo ważnym czynnikiem wpływającym między innymi na rozwój edafonu jest odczyn gleby.

Pamiętajmy, że w glebie występuje ujemny bilans wapnia, który powstał przez:
  • wymywanie Ca ++,
  • pobieranie go przez rośliny uprawne,
  • neutralizację przez kwaśne nawozy mineralne,
  • wydzielane kwasy korzenne.

W związku z powyższym roczny bilans wapnia kształtuje się na poziomie od 300 do nawet 700 kg reaktywnego wapnia na jednym hektarze. Niedobory wapnia, a zatem spadek pH gleby w znacznym stopniu ogranicza rozwój życia biologicznego, a co za tym idzie powolny rozkład resztek pożniwnych.

Pamiętajmy, że pozostawiając substancje organicznena na polu, musimy zadbać o właściwy odczyn gleby, który powinien być obojętny z tendencją do lekko kwaśnego na glebach lżejszych.

 

Humus jako ważna część składowa gleby

 

Kukurydza to roślina produkująca olbrzymią biomasę średnio około 70-90 ton. Stąd też z gleby pobiera znaczne ilości składników pokarmowych, które po zbiorze w postaci resztek pożniwnych ponownie trafiają do gleby.

Stanowią one bogate źródło składników pokarmowych dla roślin następczych, ale dopiero po ich uprzedniej mineralizacji. Jest to bardzo cenne źródło składników pokarmowych uwalnianych w wyniku rozkładu, ale i doskonała materia do tworzenia się ważnej części składowej gleby: humusu - próchnicy.

 

Rola nawozów wapniowych w procesie mineralizacji

 

W celu szybkiego rozkładu - mineralizacji - należy po zbiorze kukurydzy zastosować nawozy wapniowe wykazujące największą reaktywność (wysoka wartość nawozowa), takie jak: Omya Calciprill 110, Granukal, wapno węglanowe Morawica lub wapno dolomitowe Radkowice. 

 

Nazwa nawozu Skład chemiczny (%) Opakowania Dawka (t/ha) Właściwości nawozu
Omya Calciprill 110 91% CaCO3 = 52% CaO 2% MgCO3 big-bag 0,5-1,5 100% nawóz powstały z kredy o bardzo wysokiej reaktywności. Wilgotność nawozu poniżej 2%. Nawóz granulowany, stosowany przedsiewnie, jak i pogłównie. Dopuszczony do stosowania w gospodarstwach ekologicznych.
Granukal 80% CaCO3 = 45% CaO 5% MgO luz 0,6-1,5 100% nawóz powstały z kredy o bardzo wysokiej reaktywności. Wilgotność nawozu do 9%. Nawóz granulowany, stosowany przedsiewnie, jak i pogłównie. Dopuszczony do stosowania w gospodarstwach ekologicznych na terenie Niemiec.
Wapno węglanowe Morawica 94% CaCO3 luz 2,0- 4,0 Wysokie rozdrobnienie i duża aktywność odkwaszania, bardzo dobra jakość produktu. Dopuszczony do stosowania w gospodarstwach ekologicznych.
Wapno węglanowe z magnezem Radkowice min 45% CaO + MgO w tym min. 15 MgO luz 2,0-6,0 Nawóz zawiera dodatkowo magnez, wysokie rozdrobnienie, dobre właściwości rozsiewające. Dopuszczony do stosowania w gospodarstwach ekologicznych.

 

Sypkie nawozy wapniowe jesienią należy dokładnie wymieszać z glebą, wykonując talerzowanie, którego celem będzie:

  • rozdrobnienie  grubych części łodyg i korzeni,

  • wymieszanie ich z glebą i nawozem wapniowym,

  • napowietrzenie,

  • zniszczenie rosnących chwastów.

 

talerzowanie

 

Nawozy wapniowe granulowane przez cały okres agrotechniczny

 

Natomiast nawozy granulowane, takie jak Omya Calciprill 110 czy Granukal powstałe w całości z kredy można zastosować w każdym okresie agrotechnicznym włącznie z terminem wiosennym - pogłównie po wschodach roślin.

Po zbiorze kukurydzy do gleby powraca aż 40% pobranego azotu oraz znaczne ilości potasu od 50 do 60%. Dla prawidłowego rozkładu tej materii jest zbędne jesienne nawożenia azotem w celu jej szybszego rozkładu (stosunek C:N), ale konieczne jest wapnowanie z wykorzystaniem dobrej jakości nawozów wapniowych.

Według Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wapnowanie ścierniska po kukurydzy uwalnia więcej kwasów huminowych niż nawozy azotowe, na co wskazują wyniki zawarte w poniższej tabeli:

 

Saletra amonowa Siarczan amonu CaCO3
145 kg N ha-1 145 kg N ha-1 +1,14 t
+0,44 t +0,08 t 1500 kg N ha-1

 

Kukurydza lubi wapń

 

Wymagania pokarmowe kukurydzy co do wapnia są bardzo wysokie, gdyż do wyprodukowanie 1 tony zielonej masy zużywa 2 kg CaO, zatem przy plonie 65 t/ha pobiera aż 130 kg CaO. Dodając do bilansu wapniowego jego wymycie, neutralizację powstałą przez nawozy mineralne i kwasy korzenne należy dostarczyć od 540 do 660 kg CaO na 1 ha. Właściwa agrotechnika i odpowiedni dobór nawozów wapniowych w znacznym stopniu może włynąć na zwiększenie urodzajności gleb.

Rolnicy poprzez intensywniejsze wprowadzanie nawozów wapniowych na swoje pola aktywują życie biologiczne w glebie, zwiekszają udział dostepnych składników pokarmowych, poprawiają jej strukturę, co bezpośrednio wpływa na wielkości plonu i opłacalność produkcji.

Nakłady poniesione na nawożenie wapniowe są niewspłómiernie niższe od długoosiągalnych korzyści powstałych w prododukcji roślinnej z wykorzystaniem dobrych nawozów wapniowych podpartych atestem.

Roślina uprawna Dawka
[kg/ha]
Ilość wody
[l/ha]
Liczba zabiegów Termin stosowania i uwagi
Zboża 2 - 4 200 - 300 2 - 4 Jesienią od fazy 3 liści. Wiosną od momentu ruszenia wegetacji do fazy dojrzałości mlecznej ziarna.
Rzepak 3 - 4 200 - 300 2 - 3 Jesienią od fazy 3 liści. Wiosną od momentu ruszenia wegetacji do końca fazy zielonego pąka. W fazie opadania płatków. 
Kukurydza 3 - 4 200 - 300 2 - 3 Od fazy 2 liści do możliwości technicznej
wykonania zabiegu.
Ziemniaki 2 - 4 200 - 300 2 - 4 Od pełnych wschodów do fazy intensywnego wzrostu bulw.
Buraki 3 - 4 200 - 300 2 - 3 Od fazy 3 liści do zakrycia międzyrzędzi.
Rośliny bobowate 3 - 4 200 - 300 2 - 3 Od pełnych wschodów do fazy wypełniania strąków. 
Tytoń 3 - 5 200 - 300 1 - 2 Po przyjęciu się rozsady. Następnie za 7-10 dni.
Warzywa 3 - 4 400 - 600 2 - 4 We wczesnych fazach wzrostu oraz przed kwitnieniem i tworzeniem plonu.
Drzewa i krzewy owocowe 3 - 4 500 - 1000 2 - 4 Od początku wegetacji do momentu wybarwiania się owoców w odstępach 10 - 14-dniowych.
Użytki zielone 2 - 4 200 - 300 2 - 3 Od momentu ruszenia wegetacji do połowy września - 7 - 10 dni po każdym pokosie/wypasie.
Używamy plików cookies

Ampol-Merol i jego kontrahenci używają cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamowych, statystycznych oraz świadczenia usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce prywatności.