Herbicydy

Burakosat 500 SC

Producent: BelCrop

Więcej informacji u naszych Ekspertów

Zapytaj o produkt
Substancje aktywne:

Etofumesat

Dawka:

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Burak cukrowy, burak pastewny
a) Stosowanie przedwschodowe
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować przed siewem lub bezpośrednio po siewie buraków (BBCH 00-09), lecz przed wschodami chwastów, na dobrze uprawioną wilgotną glebę.

Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

b) Stosowanie powschodowe
Środek stosować w systemie dwóch zabiegów.

Termin stosowania: środek stosować po wschodach buraka, od fazy 2 liści do fazy 9 liści (BBCH 12-19), na wschodzące chwasty.

1-szy zabieg
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:1,0 l/ha.

2-gi zabieg
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:1,0 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: 5-10 dni.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Środek zastosowany w uprawach małoobszarowych może zwalczać również inne gatunki chwastów niż wskazane w punkcie etykiety Działanie na chwasty, nie mniej nie zostało to jednoznacznie potwierdzone badaniami. Tym samym w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących spectrum zwalczanych chwastów oraz ich wrażliwości na stosowany w uprawach małoobszarowych środek ochrony roślin zaleca się kontakt z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem.

Plantacje nasienne traw
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować po wschodach trawy od fazy widocznego drugiego rozkrzewienia do końca fazy krzewienia (BBCH 22-29)

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGA:
Środek stosować do odchwaszczania plantacji traw z wyjątkiem gatunków zaliczanych do rodzaju wiechlina.

Burakosat 500 SC to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo i dolistnie w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC). Burakosat 500 SC zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach. W roślinie powoduje ograniczenie wytwarzania wosków, zahamowanie wzrostu merystemów oraz opóźnienie podziału komórek. Burakosat 500 SC pobierany jest przez korzenie (rośliny dwuliścienne) lub pędy (rośliny jednoliścienne), a następnie jest przemieszczany do liści.

Burakosat 500 SC najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni. Dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita i mlecz zwyczajny zwykle nie kiełkują lub kiełkują bardzo wolno, maja poskręcane liście często o ciemnozielonym zabarwieniu, zatrzymują wzrost w fazie siewek i szybko zamierają. Odpowiednia wilgotność gleby sprzyja lepszemu pobieraniu środka z gleby co potęguje efekt chwastobójczy. Ze względu na długie utrzymywanie się środka w górnej warstwie gleby zabezpiecza on plantację przed zachwaszczeniem wtórnym.

Środek rozkłada się w glebie w okresie 5 miesięcy od zastosowania. Po upływie tego okresu na polu opryskiwanym środkiem (po wykonaniu średniej orki na głębokość co najmniej 15 cm) można uprawiać wszystkie rośliny.

W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraka, z powodu uszkodzeń roślin spowodowanych przez choroby lub szkodniki, na polu na którym zastosowano środek nie można siać lub sadzić roślin następczych przez okres jednego miesiąca, za wyjątkiem roślin buraka cukrowego W przypadku uprawy buraka nie stosować środka ponownie.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: 5 miesięcy w stosunku do roślin następczych przewidzianych w zmianowaniu.

Uwaga
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Używamy plików cookies

Ampol-Merol i jego kontrahenci używają cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamowych, statystycznych oraz świadczenia usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce prywatności.