Łubin biały - naturalny azot w glebie

mgr inż. Grzegorz Kopeć

Dyrektor ds. Innowacji Ampol-Merol Sp. z o.o.

Agrotechnika łubinu białego odmiany Butan

Łubin biały należy do roślin bobowatych – strączkowych. Uprawiany jest głównie na nasiona, które wykorzystywane są głównie w celach paszowych jako bogate źródło białka 30-35%. Obecnie zapotrzebowanie jest bardzo duże co bezpośrednio przenosi się na jego atrakcyjność handlową. 

Z agrotechnicznego punktu widzenia rosnący areał uprawy roślin strączkowych jest zjawiskiem bardzo korzystnym, a nawet koniecznym dla prawidłowego funkcjonowania płodozmianu, podwyższenia urodzajności gleb i realizacji ekoschematów. 

Łubin biały jest rośliną masywną. W resztkach pożniwnych pozostawia w glebie średnio od 40 kg do 100 kg azotu na hektar i wiele innych niezbędnych składników pokarmowych. Jako roślina regenerująca stanowisko, przyczynia się do wzrostu plonu rośliny następczej nawet do 15%, nawet przy mniejszym poziomie nawożenia mineralnego szczególnie azotowego. Jego silnie rozwinięty system korzeniowy głęboko drenuje glebę, co w efekcie doskonale ją napowietrza a szczególnie te warstwy, do których nie sięga uprawa mechaniczna. 

Prawidłowa agrotechnika łubinu białego nie jest skomplikowana. Nie wymaga dodatkowego, specjalistycznego sprzętu do siewu, ochrony czy zbioru, bo służy on jednocześnie w uprawie zbóż czy rzepaku. 

 1. WYMAGANIA GLEBOWE 

Łubin biały możemy uprawiać na glebach o dużym zróżnicowaniu ich jakości od dobrych do średnich. Przeznaczając typ gleby należy brać to pod uwagę, że będzie miało to bezpośredni wpływ na wielkość uzyskanego plonu. 

Łubin biały uprawiamy na glebach o odczynie od lekko kwaśnego do obojętnego. 

 1. STANOWISKO 

Powinno być: 

 • odchwaszczone o małym ryzyku zachwaszczenia wtórnego, 
 • w dobrej kulturze,
 • w miarę „ciepłe” (szybkie wschody, intensywniejsze kwitnienie itd.). 

Przedplon: 

 • przedplonem mogą być różne rośliny uprawne (z wyłączeniem roślin motylkowych);
 • najlepiej uprawiać je w 3-4. roku po oborniku;
 • przerwa w uprawie bobowatych na tym samym polu powinna wynosić co najmniej 3-4 lata.

Są doskonałym przerywnikiem i przedplonem dla zbóż ozimych i kukurydzy. 

 1. UPRAWA ROLI 

Uprawa roli powinna przebiegać tak samo jak pod inne rośliny jare wczesnego siewu. 

Jesienią: wymieszanie resztek roślinnych i głębsze spulchnienie. 

Wiosną: wyrównanie powierzchni i płytkie spulchnienie (4-6 cm) – zatrzymanie wody w glebie. 

 1. NAWOŻENIE PRZEDSIEWNE

a.) nawożenie azotem

 • zalecane jest stosowanie przedsiewne azotem w ilości 20-30 kg N na 1 ha, jako tzw. dawka startowa; 

b.) nawożenie fosforem i potasem 

- termin wysiewu 

 • jesienny - na glebach bardziej zwięzłych polecamy: 

MacroSpeed® Optima Plus P:K 17:32 + 0,2 Zn +1 1 CaO + 8 SO3 (%) lub 

MacroSpeed® Perfekt Plus P:K 13:24 + 19 SO3 +15 CaO (%) 

 • wiosenny - na glebach lżejszych w postaci nawozów wieloskładnikowych N:P:K 

- wielkość dawek zależy od: 

 • zasobności gleby; 
 • wartości przedplonu; 
 • wielkości przewidywanego plonu. 
N P2O5 kg/ha K2O kg/ha
Łubin biały 20-30 50-80 70-120

c.) wapnowanie gleby

Właściwy odczyn gleby decyduje o prawidłowej symbiozie roślin bobowatych z bakteriami nitryfikacyjnymi. 

Łubin biały wymaga pH lekko kwaśnego do obojętnego. 

Jeśli zachodzi potrzeba odkwaszenia stanowiska, należy po zbiorze przedplonu zastosować nawozy wapniowe o wysokiej reaktywności, takie jak wapna kredowe – sypkie lub granulowane Omya Calciprill KR albo wapna węglanowe – sypkie Morawica, Kujawit lub granulowane Jurak. 

EKSPERT RADZI: 

Nawozy wapniowe należy równomiernie rozrzucić oraz płytko wymieszać z glebą. 

 1. SIEW 

a.) cechy materiału siewnego

 • materiał siewny powinien być dobrej jakości (energia kiełkowania – 75-95%, czystość ok. 98%, brak uszkodzeń mechanicznych); 
 • bezpośrednio przed siewem nasiona należy zaprawiać produktem Novobakt Rhizo. To szczepionka zawierająca wyselekcjonowane dla łubinu bakterie nitryfikacyjne, które intensyfikują proces powstawanie brodawek korzeniowych odpowiedzialnych za symbiozę azotu 
 • produkt Novobakt Rhizo można również zastosować w postaci oprysku w terminie : tuż przed siewem, po siewie, w czasie wschodów, a nawet do fazy 2-3 liści właściwych (patrz etykieta). W ten sposób zyskujemy szeroki zakres czasowy wprowadzania bakterii brodawkowych do gleby. 

b.) termin i parametry siewu 

Łubin biały jest wrażliwy na opóźniony termin siewu. Powstaje wówczas większa podatność roślin na choroby, wydłuża się okres wegetacji, co opóźnia termin zbioru. 

Określenie normy wysiewu: 

Roślina Liczba roślin (na 1 m2) MTN (g) Głębokość siewu (cm) Norma wysiewu (kg/ha) Termin wysiewu
Łubin biały Butan 60-80 250-320 3-4 na glebach cięższych; 5 na glebach lżejszych 150-250

najwcześniejszy: od 20 marca;

najpóźniejszy: do 10 kwietnia;

w zależności od regionu kraju

 1. PIELĘGNACJA 

a.) zabiegi agrotechniczne 

Na glebach cięższych należy wykonać wałowanie posiewne – efekt: wyrównane i szybkie wschody. 

Wskazane jest również bronowanie broną lekką lub typowym chwastownikiem przed i po wschodach roślin - efekt: zerwanie skorupy glebowej, przerwanie parowania lub niszczenie wschodzących chwastów. 

EKSPERT RADZI: 

Zabieg wałowania nie należy wykonywać przy dużym uwilgotnieniu gleby szczególnie po opadach deszczu – zaskorupienie – ograniczone i nierówne wschody. 

Bronowania nie należy wykonywać po wcześniejszym zastosowaniu herbicydów o działaniu doglebowym, gdyż powoduje to zerwanie warstwy ochronnej. 

W konsekwencji prowadzi to do zwiększenia stopnia zachwaszczenia w późniejszym okresie wegetacyjnym łubinu. 

b.) Ochrona chemiczna: 

Roślina Nazwa preparatu Substancja aktywna Zwalczane agrofagi Dawka na 1 ha Termin stosowania
ŁUBIN Boxer 800 EC/Tiara 800 EC prosulfokarb 800 g

chwasty jednoliścienne i dwuliścienne

3-4 l stosować do 5 dni po siewie
Stomp Aqua 455 CS pendimetalina 455 g chwasty jednoliścienne i dwuliścienne 2,6 l bezpośrednio po siewie
Wing P 462,5 EC pendimetalina 250 g + dimetenamid-P 212,5 g chwasty dwuliścienne i jednoliścienne 4 l bezpośrednio po siewie
Agil-S 100 EC propachizafop 100 g chwasty jednoliścienne 0,5-1,5 l po wykształceniu 2-3 liści właściwych przez roślinę uprawną
Sekil 20 SP acetamipryd 200 g mszyca, pachówka strąkóweczka, wciornastki, oprzędziki 0,2 kg w momencie pojawienia się szkodnika, wg etykiety
Cimex one 500 EC cypermetryna 500 g mszyce, zmieniki

0,05 l

zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodników, od fazy 9 liści do fazy, gdy widoczne są pierwsze, ale nadal zamknięte pąki kwiatowe (BBCH 19-55).
Switch 62,5 WG cyprodynil 375 g + fludioksonil 250 g szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy 1 kg stosować zapobiegawczo z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób na roślinach
Signum 33 WG boskalid 26,7% + piraklostrobina 6,7% szara pleśń, rdza łubinu, askochytoza łubinu, brunatna plamistość liści łubinu 1 kg środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wysąpienia objawów choroby. Stosować od początku fazy kwitnienia do końca fazy wzrostu strąków (BBCH 60-80) 

Zbiór na nasiona: 

- zbiór wykonać jednoetapowo w fazie, gdy nasiona są twarde i suche (2/3 strąków na roślinie jest suchych); 

- jakość materiału nasiennego w dużej mierze zależy od ustawienia parametrów młócących kombajnu ( szerokość szczelin, obroty bębna itp.) 

- nasiona po zbiorze należy dosuszyć (ok. 14%) i doczyścić.

Ważne: 

- zbyt suche nasiona w czasie zbioru to dużo połówek i mikrouszkodzeń 

- zbyt wilgotne to wyższe koszty dosuszania 

Plonowanie: 

Łubin biały odmiany Butan posiada duże nasiona i plonuje na podobnym poziomie jak bobik w zakresie od 3 a nawet do 5 ton z 1 ha. Takie zróżnicowanie ma wiele zależności. Szczególnie związane jest to z jakością gleb i poziomem nawożenia. 

Używamy plików cookies

Ampol-Merol i jego kontrahenci używają cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamowych, statystycznych oraz świadczenia usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce prywatności.