BIOLOGIZACJA ROLNICTWA- Tu i Teraz

mgr inż. Jakub Kopeć

Doradca Agrotechniczny

W dzisiejszym rolnictwie prowadzone technologie upraw dążą do maksymalizacji plonów. Wiąże się to z wieloma negatywnymi oddziaływaniami na glebę. Odkładające się substancje chemiczne niszczą życie mikrobiologiczne na polach uprawnych. Biologizacja rolnictwa to trend, czynności, które pomogą Państwu tym procesom zapobiec. Obecnie w krajach europejskich wchodzi wiele dyrektyw ograniczających nawożenie mineralne czy też stosowanie środków ochrony roślin. W poniższym artykule dowiecie się Państwo, jakie rozwiązania na przyszłość proponuje firma Ampol-Merol. 

MIKROBIOLOGIA W ROLNICTWIE

Mikrobiologia jest nauką zajmującą się mikroorganizmami. Organizmy te prowadzą szereg przemian enzymatycznych w glebie, uruchamiają wiele składników pokarmowych dla roślin, rozkładają resztki pożniwne, wydzielają fitohormony, a nawet walczą z organizmami niepożytecznymi - szkodnikami. 

Niestety, przez wspomniane we wstępie wysokie dawki substancji chemicznych, przyczyniamy się do zmniejszenia populacji mikroorganizmów w glebie. Bardzo często spotykane niskie pH naszych gleb dezaktywuje rolę drobnoustrojów czy też blokuje składniki pokarmowe. Także uproszczone systemy uprawy przyczyniają się do zmniejszenia ich aktywności. Te procesy sukcesywnie prowadzą do degresji poziomu próchnicy, która jest istotą żyzności gleb. 

AMPOL-MEROL + BIOLOGIA = WYSOKIE PLONY

Obecnie mamy do czynienia z wysokimi cenami nawozów mineralnych, zarówno azotowych jak i wieloskładnikowych. W związku z tym wielu rolników szuka alternatyw, aby utrzymać wysoki poziom plonowania przy optymalnym poziomie stosowania nawożenia doglebowego. W tym miejscu firma Ampol-Merol wychodzi naprzeciw Państwu, wprowadzając preparaty biologiczne dedykowane dla każdego gospodarstwa. 

Jak zostało wspomniane, drobnoustroje przeprowadzają procesy enzymatyczne w glebie, dzięki którym składniki pokarmowe są uwalniane roślinom. Przestwory międzycząsteczkowe w glebie  zbudowane są m.in. z powietrza wysyconego azotem. Ten właśnie makroelement wiązany jest przez bakterie azotowe, które w procesie mineralizacji enzymatycznej udostępniają go roślinom. Kolejnym makroelementem często związanym w trudno rozpuszczalne związki w glebie jest fosfor. Bakterie z rodzaju Bacillus wydzielają enzymy zwane fosfatazami, które rozpuszczają najczęściej występujące sole FePO4, Ca3(PO3)2 do form anionowych fosforu bezpośrednio pobieranego przez rośliny. 

Takie wymagania spełniają produkty NOVOBAKT oraz SYNERGIA

Novobakt

Novobakt AzoFosfoNovobakt AzoFosfo łączy w sobie bakterie azotowe oraz bakterie solubilizujące („rozpuszczające”) fosfor. Jest to produkt, który w swoim składzie zawiera dwa szczepy bakterii azotowych: Azospirillum lipoferum oraz Azotobacter chroococcum, a także szczep Bacillus megaterium uwalniający fosfor. Bakterie azotowe w Novobakt AzoFosfo wyróżnia wysoka aktywność w różnych warunkach tlenowych - Azospirillum lipoferum to bakteria, która wykazuje dużą aktywność w warunkach o niższym poziomie natlenienia, co pozwala czerpać azot z głębszych warstw gleb (istotne w uproszczonych uprawach), zaś Azotobacter chroococcum efektywnie wiąże azot w warunkach dobrze dotlenionych pól. Synergizm tych dwóch bakterii pozwala na bardzo wysoką wydajność wiązania i udostępniania azotu.

Towarzysz Bacillus megaterium skutecznie rozpuszcza związki fosforu, przekształcając go w formy pobierane przez rośliny (aniony fosforanowe). Dzięki zdolności do przetrwalnikowania wykazuje aktywność biologiczną w niemalże każdych warunkach. Novobakt AzoFosfo zdolny jest udostępnić roślinom nawet do 50 kg/ha azotu oraz do 40 kg/ha fosforu. 

Kolejnym produktem jest Novobakt Azo+, który w swoim składzie zawiera wcześniej opisywane bakterie azotowe Azospirillum lipoferum oraz Azotobacter chroococcum

Produkty NOVOBAKT to produkty: 

  • Uniwersalne - nadające się do każdej uprawy i każdego gospodarstwa
  • Stabilne - dzięki formie, w jakiej występują - liofilizacja
  • Sprawdzone - każda partia posiada certyfikat
  • Aktywne - już po wprowadzeniu do gleby rozpoczynają swoją aktywność
  • Skuteczne - potwierdzone wieloma badaniami

SYNERGIA BLUE i SPLIT - CALDENA 

SYNERGIA BLUEDo uniwersalnych produktów, uwalniających składniki pokarmowe, dedykowanych do Państwa gospodarstw, zalicza się produkt SYNERGIA BLUE. Ten wielofunkcyjny preparat biologiczny zawiera kompleks drobnoustrojów: Paenibacillus azotofixanx, Bacillus megaterium, B. mucilaginosus, B. mycoides, B. subtilis, B. licheniformis, Trichoderma viride oraz Mycorrihzal fungus. Razem stanowią synergię działania, która wpływa na lepsze wykorzystanie składników pokarmowych z gleby.  

We wszystkich gospodarstwach mamy do czynienia z masą resztek pożniwnych w postaci słomy czy liści. W tym miejscu nasuwa się pytanie: czy mogę zrobić coś, co przyspieszy ich mineralizację? 

SYNERGIA SPLITOdpowiedzią na powyższe pytanie jest produkt SYNERGIA SPLIT, zawierający dobrane mikroorganizmy rozkładające resztki pożniwne, wspomagające proces huminifikacji. Produkt złożony jest z 7 rodzajów uzupełniających się drobnoustrojów o stężeniu 1x109. Dzięki enzymatycznemu działaniu wyselekcjonowane szczepy bakterii, grzybów skutecznie rozkładają składniki słomy- celulozę, hemicelulozę oraz ciężko rozkładającą się ligninę. Dzięki SYNGERIA SPLIT zwiększają Państwo w swoich gospodarstwach poziom próchnicy przez co udostępniacie Waszym uprawom niezbędne składniki.

Podsumowując…

Ampol- Merol, jako pewny partner Państwa gospodarstw, wprowadza na rynek biologiczny sprawdzone, uniwersalne i aktywne produkty mikrobiologiczne. 

Zachęcam Państwa do stosowania produktów biologicznych przynoszących wiele dobra dla Państwa gospodarstw, a przede wszystkim dla uprawianych przez Państwa gleb. Stosowanie preparatów NOVOBAKT lub SYNERGIA pozwala na osiąganie wysokich plonów.

Używamy plików cookies

Ampol-Merol i jego kontrahenci używają cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamowych, statystycznych oraz świadczenia usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce prywatności.