Fungicydy

Yamato 303 SE

Producent: Sumi Agro Poland

Więcej informacji u naszych Ekspertów

Zapytaj o produkt
Substancje aktywne:

Tetrakonazol, Tiofanat metylowy

Stosowanie:

Burak cukrowy, Jęczmień jary, Jęczmień ozimy, Pszenica jara, Pszenica ozima, Pszenżyto ozime, Rzepak ozimy, Żyto ozime

Dawka:

Pszenica ozima
Łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31)
Liczba zabiegów: 1
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy liścia flagowego (BBCH 30-39)
Liczba zabiegów: 1
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,75 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5- 1,75 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od początku fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 40-59)
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody w uprawach roślin rolniczych: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenżyto ozime
Łamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31)
Liczba zabiegów: 1
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septoriozy liści, septorioza plew
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 3. kolanka (BBCH 30-33)
Liczba zabiegów: 1
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,75 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5- 1,75 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od początku fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 40-59)
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody w uprawach roślin rolniczych: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Żyto
Łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31)
Liczba zabiegów: 1
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy liścia flagowego (BBCH 30-39).
Liczba zabiegów: 1
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,75 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5- 1,75 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od początku fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 40-59)
Etykieta środka ochrony roślin Yamato 303 SE, załącznik do zezwolenia MRiRW
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody w uprawach roślin rolniczych: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jęczmień ozimy
Łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy, zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31)
Liczba zabiegów: 1
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy liścia flagowego (BBCH 30-39)
Liczba zabiegów: 1
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,75 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5- 1,75 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od początku fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 40-59)
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody w uprawach roślin rolniczych: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenica jara
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy liścia flagowego (BBCH 30-39)
Liczba zabiegów: 1
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,75 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5- 1,75 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od początku fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 40-59)
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody w uprawach roślin rolniczych: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jęczmień jary
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy liścia flagowego (BBCH 30-39)
Liczba zabiegów: 1
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,75 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5- 1,75 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od początku fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 40-59)
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody w uprawach roślin rolniczych: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Burak cukrowy
chwościk buraka, brunatna plamistość liści
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25- 1,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób od początku fazy, gdy liście zakrywają 70% powierzchni gleby do końca fazy wzrostu korzeni (BBCH 37-49)
Zalecana ilość wody w uprawach roślin rolniczych: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Rzepak ozimy
czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy krzyżowych
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Termin stosowania: Stosować wczesna wiosną po ruszeniu wegetacji, w fazie wzrostu pędu wegetatywnego, od początku fazy wydłużania pędu, brak międzywęźli (rozeta) do końca fazy, gdy widoczne są 3 międzywęźla (BBCH 30-33)
Liczba zabiegów: 1
Czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,75 l/ha
Termin stosowania: Środek można stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób. Zabieg wykonać w fazie od początku fazy, gdy widoczne są pojedyncze pąki kwiatowe do końca fazy kwitnienia (BBCH 55-69)
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody w uprawach roślin rolniczych: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zwalczane agrofagi:

Yamato 303 SE to fungicyd od Sumi Agro:

  • Fungicyd w formie zawiesino-emulsji
  • Zawiera substancje czynne w postaci mieszaniny cząstek stałych i małych kropli cieczy organicznej zawieszonych w fazie wodnej
  • Działa układowo
  • Do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego
  • Ochrona przed chorobami grzybowymi
  • Do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych lub ręcznych

Yamato 303 SE jest fungicydem od Sumi Agro, w formie zawiesino-emulsji zawierającej substancje czynne w postaci mieszaniny cząstek stałych i małych kropli cieczy organicznej, zawieszonych w fazie wodnej, o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie przed chorobami grzybowymi w pszenicy ozimej: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, w pszenżycie ozimym: łamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw, w życie: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż; w jęczmieniu ozimym: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy, zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia; w pszenicy jarej: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, w jęczmieniu jarym: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia; w buraku cukrowym: chwościk buraka, brunatna plamistość liści.

Uwaga
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Do pobrania

Używamy plików cookies

Ampol-Merol i jego kontrahenci używają cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamowych, statystycznych oraz świadczenia usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce prywatności.