Opis projektu

Automatyzacja współpracy z partnerami biznesowymi firmy
Ampol-Merol Sp. z o.o. poprzez wdrożenie zaawansowanego systemu B2B

 

Koszt projektu: 984 293 PLN
Dofinansowanie: 590 826 PLN
W tym z UE: 502 202 PLN
Status Projektu: W trakcie realizacji
 
Program: KPO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet: Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie: Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
 
Cele projektu:
System B2B będący wynikiem realizowanego projektu ma za zadanie doprowadzić do optymalizacji realizowanych przez wszystkich partnerów firmy Ampol-Merol Sp. z o.o. procesów biznesowych, co w konsekwencji przełoży się na wzrost konkurencyjności, obniżenie kosztów, oraz powiększanie się grupy stałych odbiorców firmy Ampol-Merol Sp. z o.o. Dzięki wdrożeniu systemu B2B firma Ampol-Merol Sp. z o.o. będzie w optymalny sposób wykorzystywała swój potencjał rynkowy, funkcjonalność sytemu B2B pozwoli na precyzyjne trafienie w oczekiwania klienta końcowego.

Opis projektu:
Realizacja projektu obejmuje uruchomienie elektronicznego systemu B2B firmy Ampol-Merol Sp. z o.o. integrującego jej system informatyczny z systemami informatycznymi jej najważniejszych partnerów biznesowych z kręgu dostawców i odbiorców produktów z gamy środków do produkcji rolnej. System ten będzie automatyzował procesy biznesowe zachodzące pomiędzy wnioskodawcą a jego partnerami biznesowymi, które w tradycyjnym modelu współpracy angażują bardzo duże zasoby ludzkie i są bardzo czasochłonne.

Oddziały firmy
Kontakt z nami
Ampol-Merol Sp. z o.o.
ul. Mikołaja z Ryńska 28a
87-200 Wąbrzeźno
woj. kujawsko-pomorskie


Sekretariat
tel.: +48 56 688 48 00
fax: +48 56 688 48 31