Aktualności
Od kiedy wytwarzanie pasz i karmienie zwierząt produktami GMO będzie karane?

Prezydent podpisał nowelizację ustawy, która zakłada, że od 1 stycznia 2019 r. zwierzęta gospodarcze nie będą mogły być karmione paszami zawierającymi organizmy GMO.

W ostatnich dniach prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która po zmianie zakłada, że od 1 stycznia 2019 r. zwierzęta gospodarcze nie będą mogły być karmione paszami zawierającymi organizmy genetycznie modyfikowane.

Wcześniej ustawa przewidywała, że przepisy wejdą w życie już z początkiem nadchodzącego 2017 r. Jej art. 65 mówił o zakazie wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego.

Nowelizacja przesuwa termin wprowadzenia ustawy o 2 lata - do stycznia 2019 r. Jej celem (Ustawa z dn. 22 lipca 2006 r.o paszach, Dz. U. z 2014 r. poz. 398, z późn. zm.) jest nie tylko przesunięcie daty zakazu produkcji i sprzedaży pasz GMO w żywieniu zwierząt, ale także przepisu, który piętnuje wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu i stosowanie pasz GMO w żywieniu zwierząt.

 

Ustawa, którą podpisał Prezydent otwiera nowe perspektywy przed naszymi rodzimymi komponentami paszowymi (nasiona roślin strączkowych: groch, bobik, łubin).

Oddziały firmy
Kontakt z nami
Ampol-Merol Sp. z o.o.
ul. Mikołaja z Ryńska 28a
87-200 Wąbrzeźno
woj. kujawsko-pomorskie


Sekretariat
tel.: +48 56 688 48 00
fax: +48 56 688 48 31